چگونه‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬زمان‌های‭ ‬بحرانی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬می‌‌کند؟

چگونه‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬زمان‌های‭ ‬بحرانی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬می‌‌کند؟

‭‬ساره‭ ‬امینی‭

مدرس‭ ‬دوره‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬بحران

هنر‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬تاریخ‭ ‬بشر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وسیله‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬عقاید‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است. ‬هنر‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬قدرتمند‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم،‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬نمادگرایی‭ ‬تبدیل‭ ‬شد. ‬هنرمندان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬افکار،‭ ‬احساسات‭ ‬درونی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬تا‭ ‬دهه‭ ‬1940‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬فردی‭ ‬تعریف‭ ‬شد‭. ‬مارگارت‭ ‬نامبرگ‭ ‬رویکرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هنر‭  ‬با‭ ‬جهت‌گیری‭ ‬پویا‭ ‬نامید‭ ‬که‭ ‬اساساً‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نظریه‭ ‬فروید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬ایده‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬برای‭ ‬رهاسازی‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تداعی‭ ‬آزاد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬دعوت‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ذهنشان‭ ‬می‌رسد‭ ‬بدون‭ ‬قضاوت‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کنند. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬مشترک‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬انسان‌ها،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ابراز‭ ‬وجود‭ ‬است. ‬ما‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬زبان‭ ‬بدن،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اعمالمان‭ ‬بیان‭ ‬می‌کنیم. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬بیست‭ ‬میلادی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬روانشناسان‭ ‬و‭ ‬روانکاوان‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬خودشان‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭ ‬مانند‭ ‬فروید‭ ‬و‭ ‬کارل‭ ‬گوستاو‭ ‬یونگ‭. ‬

ما‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬کاری‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬زبان‭ ‬بدن‭ ‬ما‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است،‭ ‬همه‭ ‬راه‌های‭ ‬ابراز‭ ‬وجود‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬نیستند. ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬می‌گوییم‭ ‬بسیار‭ ‬قدرتمند‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬نمی‭ ‬توانیم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ببینیم،‭ ‬زیرا‭ ‬انتزاعی‭ ‬است‭.‬

وقتی‭ ‬هنری‭ ‬خلق‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬قدرت‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جنبه‌های‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬زندگی‌مان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودمان‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬می‌سازیم‭ ‬تا‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬درک‭ ‬کنیم،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دیگران‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کنیم‭ ‬زیرا‭ ‬چیزهایی‭ ‬که‭ ‬انتزاعی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬نامرئی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نمی‭ ‬توانیم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آنها‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬ناگهان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اثر‭ ‬هنری‭ ‬که‭ ‬خلق‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شوند‭.‬

و‭ ‬یک‭ ‬چیز‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬اکنون‭ ‬اثری‭ ‬خلق‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬می‭ ‬ماند،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬فردا‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬بگوییم‭ ‬آه‭ ‬من‭ ‬دیروز‭ ‬این‭ ‬احساس‭ ‬را‭ ‬داشتم‭ ‬یا‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬ببینیم‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬پیشرفت‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬چگونه‭ ‬احساس‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرده‌ایم‭.‬

وقتی‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬هستیم‭ ‬یا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کلاس‭ ‬هنر‭ ‬می‭ ‬رویم‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬عالی‭ ‬باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬چیزی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تکنیک‭ ‬خاصی‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬ارائه‭ ‬باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬تمرکز‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬عالی‭ ‬است‭.‬

اگر‭ ‬تمرکز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬فرآیندی‭ ‬بگذاریم‭ ‬تا‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬واقعاً‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬کامل‭ ‬نگاه‭ ‬نکنیم‭. ‬این‭ ‬بدان‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭  ‬واقعاً‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬خلاقانه‭ ‬ای‭ ‬فرو‭ ‬می‭ ‬رویم‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬از‭ ‬قوانین‭ ‬قضاوت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ایده‭ ‬که‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬خلق‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬باید‭ ‬کامل‭ ‬باشد‭ ‬رها‭ ‬می‌کنیم‭.‬

نکته‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬هنر‭ ‬بدون‭ ‬قضاوت،‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬نه‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬قضاوت‭ ‬و‭ ‬انتقاد‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬دیگران‭. ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬منتقد‭ ‬درونی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بگوییم‭ ‬این‭ ‬اشتباه‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬نمی‭ ‬کند،‭ ‬من‭ ‬استعداد‭ ‬ندارم،‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چگونه‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭ ‬یا‭ ‬کار‭ ‬هنری‭ ‬من‭ ‬زشت‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬اطرافیان‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بگویند‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬نمی‭ ‬دانید‭ ‬چگونه‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهید‭ ‬بی‭ ‬ارزش‭ ‬است. ‬این‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬بیرون‭ ‬یا‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنید‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬هنر‭ ‬خلق‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬ممکن‭ ‬است. ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فرآیند‭ ‬هنر‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬یاد‭ ‬بگیریم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬خالق‭ ‬هستیم‭  ‬و‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهیم‭ ‬قدرتمند‭ ‬است،‭ ‬زیرا‭ ‬دنیای‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬می‌توانیم‭ ‬قوانین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭. ‬

می‌توانیم‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬به‭ ‬فریدا‭ ‬کالو،‭ ‬بزرگترین‭ ‬هنرمند‭ ‬زن‭ ‬مکزیکی‭ ‬اشاره‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬وحشیانه‌ای‭ ‬صادقانه‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کشد‭ ‬که‭ ‬پاسخی‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دردهای‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬می‌گذراند‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *