آپرانیک

آپرانیک فرمانده ارتش ایران

آپرانیک فرمانده ارتش ایران

در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬سرزمین‭ ‬ایران‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬مورد‭ ‬هجوم‭ ‬دشمنان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است. ‬ در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬وطن‭ ‬دوست،‭ ‬شجاع‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬غیرت‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬راندن‭ ‬دشمن‭ ‬به‭ ‬پاخواسته‭ ‬‌اند‭. ‬

هرچند‭ ‬جنگ‭ ‬عملی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کلیشه‭ ‬های‭ ‬رنگ‭ ‬مردانه‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفته‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬تاریخ‭ ‬بهترین‭ ‬گواه‭ ‬این‭ ‬اداست.

‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬ایرانی‭ ‬هرگز‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬جنسیت‭ ‬را‭ ‬بهانه‭ ‬نکرده‭ ‬اند‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬فرماندهان‭ ‬پر‭ ‬افتخار‭ ‬جنگی‭ ‬نام‭ ‬این‭ ‬زنان‭ ‬همواره‭ ‬درخشیده‭ ‬است‭.

‬زنانی‭ ‬همچون‭ ‬ارتمیس،‭ ‬اولین‭ ‬دریاسالار‭ ‬زن‭ ‬ایران،‭ ‬ویا‭ ‬شخصیت‭ ‬گردافرد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬شاهنامه‭ ‬که‭ ‬قطعا‭ ‬همچون‭ ‬دیگر‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬داستانی‭ ‬شاهنامه،‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬بوده‭ ‬
است‭. ‬

‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تاریخ‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فرمانده‭ ‬جنگ‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬‮«‬آپرانیک‮»‬‭ ‬است. ‬

وی‭ ‬فرماندهی‭ ‬ارتش‭ ‬یزدگرد‭ ‬سوم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حمله‭ ‬اعراب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۶۵۱‭ ‬میلادی‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭.‬

آپرانیک‭ ‬دختر‭ ‬سردار‭ “‬پیران‭” ‬از‭ ‬خاندان‭ ‬‮«‬سورن‮»‬‭ ‬بود‭. ‬

خاندان‭ ‬سورن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬خاندان‭ ‬ممتاز‭ ‬دوران‭ ‬اشکانی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬قرن‭ ‬سوم‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬مسیح،‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬شرق‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬زیستند‭.‬

این‭ ‬خاندان‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اشکانیان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شهربانان‭ ‬سیستان‭ ‬برگزیده‭ ‬شدند. ‬

زمانیکه‭ ‬قلمرو‭ ‬ساسانی‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬‮«‬راشین‮»‬‭ ‬قرارگرفت،‭ ‬آپرانیک‭ ‬برای‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬به‭ ‬ارتش‭ ‬پیوست‭. ‬وی‭ ‬از‭ ‬کودکی‭ ‬نزد‭ ‬پدر‭ ‬برای‭ ‬جنگ‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬بود‭.

‬در‭ ‬زمان‭ ‬حمله‭ ‬راشین‭ ‬به‭ ‬ایران؛‭ ‬امپراتوری‭ ‬پارس‭ ‬از‭ ‬جنگ‌های‭ ‬مستمر‭ ‬با‭ ‬امپراتوری‭ ‬روم،‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اقتصادی،‭ ‬معنوی‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬زندگی‭ ‬تضعیف‭ ‬شده‭ ‬بود. ‭ ‬

‭ ‬آخرین‭ ‬پادشاه‭ ‬ساسانی‭ ‬‮«‬یزدگرد‮»‬،‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬این‭ ‬حمله‭ ‬را‭ ‬نکرده‭ ‬بود‭.‬

ارتش‭ ‬فارسی‭ ‬به‭ ‬فرماندهی‭ ‬اپرانیک‭ ‬بلافاصله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬در‭ ‬حمله‭ ‬تمام‭ ‬عیاری‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تاخت‭. ‬او‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ستمگران‭ ‬حتی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬امپراتوری‭ ‬ساسانی،‭ ‬تسلیم‭ ‬نشد‭.‬

آپرانیک  ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬امیدها‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬ضربه‭ ‬زدنش‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سرکشی‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬مرگ‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬تا‭ ‬جاییکه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تکاور‭ ‬افسانه‌ای‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬بی‌امان‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬می‌نامند‭.‬

شعار‭ ‬مشهور‭ ‬اپرانیک‭ ‬عبارت‭ ‬بود‭ ‬از‭ : ‬‮«‬نه‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬،‭ ‬نه‭ ‬تسلیم‮»‬

او‭ ‬اسطوره‌ای‌ست‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬فارسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *