حقوق کارمندان

حقوق کارمندان در کشورمان به چه صورت است؟

 حقوق کارمندان در کشورمان به چه صورت است؟

حقوق کارمندان یکی از مسائل مهم در بخش کارآفرینی و اقتصاد کشورهاست.

روز‭ ‬جهانی‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬کارمندان‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬ژانویه‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬24‭ ‬بهمن‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭. ‬

این‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬آزادی‌های‭ ‬کارمندان‭ ‬نامگذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

حق‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬بهرمندی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬عادلانه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حقوق‭ ‬کارمندان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود. ‬ مراجعی‭ ‬ذیصلاح‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حق‭ ‬خواهی‭ ‬کارمندان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

هر‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬میزان‭ ‬حداقل‭ ‬حقوق‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کند. ‬ عضای‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬شامل‭ ‬نمایندگان‭ ‬کارگران‭ ‬،‭ ‬نمایندگان‭ ‬کارفرمایان‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اجتماعی‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اجتماعی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

طبق‭ ‬ماده‭ ‬41‭ ‬و‭ ‬42‭ ‬قانون‭ ‬کار،‭ ‬میزان‭ ‬حداقل‭ ‬حقوق‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تورم‭ ‬اعلامی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭.‬

شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار،به‭ ‬منظور‭ ‬تعیین‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار،‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابیر‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬دستور‭ ‬العمل‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬موازین‭ ‬حقوقی‭ ‬است.   ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬167‭ ‬قانون‭ ‬کار‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬وظیفه،‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭:‬

‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد‭ ‬کارگران

 ‬ضوابط‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬کار

‭ ‬ضوابط‭ ‬‭ ‬به‭ ‬اشتغال

تعیین‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬روابط‭ ‬کار

قوانین‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی‭ ‬کارگران

‭ ‬آموزش‭ ‬نیروی‭ ‬کار

تعیین‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬کار

اعضای‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬مجدد‭ ‬آنها‭ ‬بلامانع‭ ‬است‭.‬

شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬حداقل‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬تشکیل‭ ‬جلسه‭ ‬می‌دهد‭.

 ‬جلسات‭ ‬شورا‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اکثریت‭ ‬مطلق‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬رسمیت‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬اکثریت‭ ‬آرا‭ ‬اعضای‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬معتبر‭ ‬است‭.‬

تدابیر‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قانون‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬موازین‭ ‬حقوقی‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬تدابیر‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار،‭ ‬برای‭ ‬کلیه‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬لازم‌الاجرا‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬تدابیر‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬روابط‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬منافع‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬کارفرمایان‭ ‬دارند‭.‬

این‭ ‬حقوق‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کارمندان،‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬ملیت،‭ ‬جنسیت،‭ ‬نژاد،‭ ‬مذهب،‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬عامل‭ ‬دیگری،‭ ‬یکسان‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬همیشه‭ ‬اجرا‭ ‬نمی‌شوند‭. ‬کارمندان‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬تبعیض‭ ‬و‭ ‬استثمار‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬کار‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭.‬

روز‭ ‬جهانی‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬کارمندان‭ ‬فرصتی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬کارمندان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬آگاه‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬تلاش‭ ‬کنند‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬اهداف‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬کارمندان،‭ ‬افزایش‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬حقوق‭ ‬است.  ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬آگاه‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭.‬

این‭ ‬کار‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬محیط‭ ‬کار‭ ‬عادلانه‌تر‭ ‬و‭ ‬محترمانه‌تر‭ ‬کمک‭ ‬کند‭.‬

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬کارمندان‭ ‬زن‭ ‬با‭ ‬تبعیض‭ ‬های‭ ‬بیشتری‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬مهمترین‭ ‬آنها‭ ‬نبود‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬شغلی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدرک‭ ‬تحصیلی‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬شغلی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬کسب‭ ‬کرسی‭ ‬های‭ ‬مدیریتی‭ ‬است‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *