تأثیر ساختارسازی جامعه بر ارتقای نقش زنان

-مسعود باژیان-

تأثیر ساختارسازی جامعه بر ارتقای نقش زنان

مهمترین چالش‌هایی که جوامع در سرتاسر دنیا با آن مواجه هستند، نقش زنان و توانمندسازی ایشان است. ایجاد یک ساختار در جامعه که نیازهای زنان را محترمانه شناسایی کرده و امکانات لازم برای توسعه و پیشرفت آنها فراهم کند، بهبود فرصت‌ها و شرایط زنان را تضمین می‌کند.
یکی از جوانب مهم ساختارسازی جامعه، ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. این امر باعث می‌شود تا زنان بتوانند به نقش‌های مختلفی در جامعه پرداخته و بهره‌وری خود را به حداکثر برسانند. از این رو، ایجاد محیط‌هایی که قابلیت شرکت و مشارکت زنان را فراهم می‌کند، یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های ساختارسازی در جامعه است.
از سوی دیگر تحقق تساوی جنسیتی نیز نیازمند ساختارهای جامعه‌ای مناسب است. ایجاد فرهنگ‌ها و قوانینی که از تبعیض علیه زنان جلوگیری کند و برابری حقوق و فرصت‌ها را تضمین کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تبعیض جنسیتی می‌تواند شامل تبعیض در حقوق کاری، دسترسی به آموزش، مشارکت در تصمیم‌گیری و سایر حقوق اساسی زنان باشد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *