نشریه زن و اجتماع شماره 16

نشریه زن و اجتماع شماره 16

 

 • آموزش مجازی، مصائب واقعی
 • کتابهای پرخوانش و محبوب بین کودکان و نوجوان
 • پرفروشترین کتابهای بزرگسالان در سال 1401
 • قهرمان سال هستم
 • اولین بانوی کرمانی:خدمت لزوما انجام کار بزرگ نیست
 • کودکان، نیازمند مراقبت و همدلی
 • عدم تأمین حقابه هیرمند از سوی افغانستان قابل قبول نیست
 • وضعیت اشتغال بانوان در ایران چگونه است؟
 • ارتباط بین تحصیلات و اشتغال در بانوان
 • 500 روز زیر زمین
 • سبک دکوراسیون شابی شیک
 • ChatGPT یک ربات همه فن حریف
 • راهکارهایی برای آرامش درون
 • عجیبترین شغلهایی که در ایران وجود دارد
 • روز بعد از تعطیلات
 • در چه صورتی با اجرای مهریه زن میتواند مهر خود را دریافت کند؟
 • تاثیر نظام های رفتاری بر وابستگی در بزرگسالی چگونه است؟
 • ریاضیات زیبایی خود را به افراد صبور نشان میدهد
 • حق فرزندی
 • روایتی زنانه از جنگ
 • در سیاره ما سرمایه گذاری کنید
 • اما و ا گرهای کارآفرینی زنان در ایران کدامند؟
 • چرا شاهنامه مهم است ؟
 • یوتاب، زنی دلیر در دفاع از سرزمین ایران
 • تن زخمی تئاتر ، نیازمند توجه است
 • طر ح امنیت و حمایت از خانواده مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت
 • مهمترین علل طالق در سالهای نخست زندگی مشترک کدامند؟!
 • اهمیت رابطه معنادار با مخاطبان در فرایند دیجیتال مارکتینگ
 • یک بام و دو هوا
 • بازدید از موزه های برای دختران رایگان شد

 

دریافت نشریه زن و اجتماع شماره 16 به صورت رایگان 

شماره قبل

دسترسی به شماره 16 نشریه  زن و اجتماع از طریق سایت www.teetr.ir

شماره های دیگر ...