نشریه زن‌و‌اجتماع شماره ۱۵ منتشر شد قابل دانلود به صورت رایگان در سایت

نشریه زن‌و‌اجتماع شماره ۱۵ در اسفند ۱۴۰۱با مطالب خواندنی منتشر شد.

مصاحبه با مهری جهانگر پیشکسوت ورزشی

نیاز به تغییر دیدگاه از جنسیت زدگی به شایسته سالاری

توانمند سازی نیاز ضروری جامعه

افتخارآفرینی دختران کهنوجی

در سال نو عادت‌عادت های جدید  ایجاد کنیم

سهیلا اسلامی روانشناس:برای هیچ کاری دیر نیست

سحر عبدالهی: شروع ورزش از کودکی، سرمایه گذاری روی سلامت است

تعارض در زندگی مشترک

پروین سالاری مشاور: محدودیت ها در ذهن افراد شکل میگیرد

زهرا جمعه زاده:در استان کرمان تنها دو دستگاه درمان سرطان داریم

اعظم برخوردار پزشک زنان:زنان باید به جسم و روح خود توجه داشته باشند

آماده سازی گیاهان برای فصل بهار

چگونه هنر در زمان های بحرانی به ما کمک میکند؟

مرضیه دانشفر:کار زنانه و مردانه نداریم

نشریه زن‌و‌اجتماع شماره ۱۵

شماره قبل 

جهت مطالعه کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره های دیگر ...