چگونه هنگام کار خانه به خود آسیب نزنیم

توجه کردن به حالت بدن موقع کار محققان میگویند که  آماده سازی بدن برای خانهداری و تمیز کردن خانه باید مانند آماده سازی بدن برای تمرین ورزشی باشد. در واقع، کارهای خانگی اساسا فشاری مشابه با فعالیتهای ورزشی به بدن وارد میکنند و گرم کردن بدن واقعا برای شروع این کارها ضرورت دارد. حتی حالت بدن موقع استفاده از جاروبرقی یا تی کشیدن میتواند همه چیز را تغییر بدهد. پس بهجای اینکه کمرتان را بیش از حد خم کنید و فشار مضاعفی به کمرتان بیاورید، دسته جارو برقی یا تی را بلندتر انتخاب کنید تا بتوانید بدن را موقع تمیز کردن خانه در حالت طبیعی نگه دارید.
اگر باید سطوح دور از دسترس و بلند را تمیزکنید، حتما از نردبانهای خانگی و محکم کمک بگیرید. یکی از راههای مناسب برای جلوگیری از آسیبدیدگی هم استفاده از هر دودست موقع تمیز کردن خانه است.

فراموش نکنید که استفاده صرف از یک سمت بدن میتواند به سندرم سوء استفاده منجر شود و فشار مازادی را به مفصلها،دیسکها و دیگر اندامهای بدن وارد کند.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *