پهلوان راضیه خاتون

پهلوان راضیه خاتون

سکینه خاتون عطایی از پهلوانان نامی کرمان به شمار می رود. وی زنی با حیا و دارای مرام پهلوانی بود که به صفت راضیه خاتون مشهور شده بود. بانویی شجاع که در فن کشتی استاد زمانه خود بود و هیچ یک از برادران و برادرزادگانش که همگی در شمار کشتی گیران و پهلوانان کرمان بودند، هرگز موفق نشدند تا پایان عمر او را شکست دهند.

روزی، چند پهلوان نامی از یزد برای برگزاری مسابقات پهلوانی به کرمان آمدند و در طی چند روز با پهلوانان کرمانی مسابقه گرفتند. برندگان نهایی این مسابقات پهلوان اسدالله عطایی و پهلوان محمد عبدل معروف به پهلوان یزدی کوچک بودند. قبل از برگزاری فینال پیشنهاد گردید که پهلوان محمد عبدل یک کشتی هم با یکی از پهلوانان گمنام کرمانی که در مسابقات شرکت نکرده بود، بگیرد و بعد از آن مسابقه نهایی برگزار شود.

پهلوان یزدی از این پیشنهاد استقبال کرد. زیرا به پیروزی خود اطمینان کامل داشت. بنابراین روز بعد مسابقه دادند و کشتی جانانه ای گرفتند. در این مسابقه سر و صورت پهلوان گمنام کرمانی پوشیده بود. در یک زورآزمایی سخت پهلوان کرمانی، پهلوان محمد عبدل را از زمین بلند کرد و کمرش را به خاک رساند و برنده میدان شد. سکینه خاتون بعد از پیروزی به میان چند زن که کمی عقب تر ایستاده بودند رفت.

در این زمان همه فهمیدند که پهلوان کشتی گیر کرمانی خواهر پهلوان اسد، سکینه خاتون بوده است. این خبر به پهلوانان میهمان رسید و هنگامی که متوجه شد چه اتفاقی افتاده، از ادامه مسابقات انصراف داده و کرمان را ترک کرد. بدون این که مسابقه نهایی برگزار شود

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *