نشریه زن و اجتماع شماره 12

نشریه زن و اجتماع با مطالب زیر منتشر شد

با خواست زنان هر کــــــاری پذیر است

نابودی مشاغل آنلاین در سایه فیلترینگ

فرهنگ عمومی؛ نماد هویت یک جامعه است

زنان ایرانی درگذر از واژه ناموس به هویت جنسیتی

ولویت ما ایجاد اشتغال پایدار است

زن در چه شرایطی می تواند درخواست طلاق دهد

اشتباهات تکراری، نتیجه تفکرات تکراری

حقوق نانوشته زنان در اجتماع کدامند؟

گسترش فرهنگ کتابخوانی از کودکی
استارت اپ های افسانه ای زنان
مدیریت منابع انسانی و اهمیت آن در کسب
دانلود نسخه کامل

شماره های دیگر ...