مشارکت زنان

مشارکت زنان در حوزه های فرهنگی یک ضرورت انکارناپذیر

مشارکت زنان در حوزه های فرهنگی یک ضرورت انکارناپذیر

حضور و مشارکت زنان در حوزه‌های فرهنگی یکی از مسائل بنیادین در جامعه‌های مدرن به شمار می‌آید. این موضوع لازمه ایجاد تعادل و تنوع در فضاهای فرهنگی است. این امر تأثیر بسزایی بر توسعه فرهنگی جوامع دارد. حضور زنان در فعالیت‌های فرهنگی، به معنای اعطای فضایی برای بیان صدا و شنیده شدن تجارب و دیدگاه‌های متنوع‌تری در جامعه است. از سوی دیگر، مشارکت‌های زنان منجر به ارتقاء کیفیت و گستردگی فعالیت‌های فرهنگی می‌گردد.

با شرکت زنان در حوزه های فرهنگی؛ الگوها و معیارهای متنوعی برای تولید محتواها و تدوین سیاست‌های فرهنگی ارائه می‌شود. این موضوع بر تنوع فرهنگی و تفاوت‌های جامعه مؤثر است. زیرا زنان به عنوان نیمی از جامعه دارای دیدگاه های متنوع و در مواردی متفاوت با مردان هستند. نگاه‌ها، تجربیات و افکار مختلف افراد، بستری برای ایجاد آثار هنری و فرهنگی متنوع می‌شود.

ما به یاد داریم که زمانی نگاه‌ها و تصورات جامعه درباره مشارکت زنان در حوزه‌های فرهنگی به دور از انصاف بود. اما امروزه، نگرش‌ها تا حد زیادی تغییر نموده و شاهد پذیرش زنان به عنوان مشارکت‌کنندگان فعال در این حوزه‌ها هستیم.
تغییر نگرش‌ها و پذیرش این حقیقت، قدم مهمی در راستای توسعه فرهنگی جوامع جهانی می‌باشد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *