مادران ورزشکار

مادران ورزشکار ؛فرزندانی قدرتمند تربیت میکنند

“مادران ورزشکار ؛فرزندانی قدرتمند تربیت میکنند”
مدیر باشگاه فریما با بیان این جمله به لزوم ورزش بر مادران تاکیید کرد.

مادران ورزشکار یکی از الویت های بالا برای خانم فروغ برخوردار مدیر سالن ورزشی فریماه به شمار میآید

“سالن ورزشی فریما” نامی اشنا برای اکثر خانهای کرمانی است.
یکی از اولین باشگاه‌های ورزشی تخصصی برای بانوان که بسیاری از ورزش ها از جمله
باله و اسکیت برای اولین بار با این باشگاه به کرمان وارد شدند.
خانم برخورداری مدیریت این باشگاه،با اخذ مدرک مربی گری در رشته های
استپ،فیتنس، بدنسازی،یوگا، تی‌ار‌اکس، اروبیک،بدنسازی با دستگاه از تاثیر ورزش بر بدن بانوان میگویند
نظر شماخوانندگان را به خواندن مصاحبه اختصاصی نشریه زن و اجتماع با ایشان جلب میکنیم

لطفا خودتان را معرفی کنید
فروغ برخوردار هستم متولد 1340 و دارای دو فرزند.
گرچه به دلیل شغل پدر 12 تا 19 سالگی در تهران زندگی کردم اما اصالتا کرمانی هستم .

شروع فعالیت های ورزشی شما از چه زمانی بود؟
خوشبختانه در خانواده ای زندگی کردم که به ورزش اهمیت فراوانی میدادند به یاد دارم از زمان دبستان ورزش ژیمناستیک و شنا را به طور مداوم انجام میدادم. در دبیرستان هم هرچند در درس ریاضیات جزو نفرات برتر بودم اما به شدت به ورزش علاقه‌مند بودم و عضو ثابت تیم والیبال مدرسه بودم.به طور کلی ورزش هرگز در زندگی من حذف نشده است.

چطور تصمیم به تاسیس باشگاه ورزشی برای بانوان گرفتید؟

مـادرم الگـوی مـن بـود امـا همیشـه میگفـت بایـد حداقـل یـک پلـه از مـن بالاتـر برویـد.
بـه یاد دارم سـه سـال از تولد دومیـن فرزنـدم میگذشـت کـه مـادرم سـفری بـه کرمـان داشـت و صحبـت از درگیری هـای خانـه داری و بچـه داری بـود کـه گفـت:
همیشـه آرزو داشـتم شـغلی بیرون از خانه داشـته باشـی و در اجتماع خدمـت کنـی.


ایـن حـرف مـادر بـرای مـن بسـیار تاثیرگـذار بـود از همانجـا تصمیـم گرفتـم چـون بـه ورزش عالقـه دارم کارم را متناسـب بـا عالقـه ام انتخـاب کنـم.


پیگیرگرفتـن مـدارک مربیگـری شـدم و از سـال68 بـه مـدت دو سـال در سـالن ورزشـی تختـی مشغول به فعالیت بودم . در ابتدا تنها دو خانم برای ورزش به آنجا می‌آمدند اما این تعداد در سال 70 به 60 نفر رسیده بود. در عین حال من در این مدت تمام کلاس های مربیگری که اکثرا در تهران برگزار میشد شرکت میکردم.
همیشه خلا وجود یک باشگاه تخصصی برای بانوان را در کرمان احساس میکردم
در نهایت به این نتیجه رسیدم که بهتر است باشگاه خودم را داشته باشم پس
با کمک همسرم شروع به ساخت سالن کردیم و بعد از دو سال با هزینه شخصی و کمک تربیت بدنی کار ساخت مجموعه به پایان رسید.

از چالش های مدیریت سالن ورزشی به عنوان یک خانم برایمان بگویید
یکی از مهمترین چالش هایی که در تمام این 33 سال که در ورزش فعالیت میکنم با آن مواجه بوده ام؛
اهمیت ندادن خانم ‌های کرمانی به سلامت خود بود.
ورزش برای همه مخصوصا خانمها لازم و ضرویست و هیچ محدویت سنی برای انجام فعالیت ورزش وجود ندارد.
مادران ورزشکار توانمندتر هستند.
هر فرد متناسب با ساختار فیزیکی و آمادگی خود باید ورزش راشروع و با کمک مربی خود در مسیر بهبود وپیشرفت قدم بردارد.
خانم‌ها مشغله های خانه و فرزندان را بهانه ای برای عدم داشتن فعالیتهای بدنی قرارداده اند؛
درصورتیکه ورزش علاوه بر حفظ سلامت جسمانی در حفظ سلامت روحی و داشتن زندگی شادتر و موفق تر به خانم ها کمک میکند .


داشتن علم ورزش در کنار دانستن اصول مدیریت بر هر مدیرو موسس باشگاهی لازم و ضرویست.
بکار گیری از مربی ‌های حرفه ای از مهمترین فاکتورها برای یک باشگاه بشمار میآید و مدیر باشگاه بدون داشتن علم و تجربه ورزشی قطعا برای انتخاب مربی حرفه ای با مشکل مواجه می‌شود
از طرفی مربی تعهد بسیار بالایی نسبت به سلامت ورزشکاران دارد و در صورت آسیب دیدگی ورزشکار مربی و مدیر باشگاه مسئولیت دارند .

فرمودیید که اکثر خانم های کرمانی نسبت به سلامت خود کم توجه هستند به نظر شما دلیل آن چیست؟
بنده مدتی تهران زندگی کردم و میتوانم با قاطعیت تایید میکنم
خانم های کرمانی از لحاظ کدبانو بودن جز بانوان طراز اول کشور محسوب میشوند.
اما همین بانوان برای سلامت خود به سختی حاضر به انجام فعالیت ‌های بدنی هستند.


البته در مورد خانم های خاندار این مسئله بیشتر به چشم میخورد،
شاید بیشتر به این خاطر که تامین هزینه های کلاس به عهد همسرانشان است؛
از آن طفره میروند اما طبق تجربه ای که طی این سالها بدست آورده ام میگویم که
مادران ورزشکار فرزندان قدرتمندی از لحاظ فیزیکی و روحی تربیت میکنند.
هزینه کلاس های ورزشی در حقیقت سرمایه‌گذاری گذاری روی فرزندانشان است.
از طرفی خانم‌ها به دلیل بارداری هرچه ورزش را از سنین پایین تر آغاز کنند میانسالی سالم تری خواهند داشت.
از طرفی در جوانی هم تناسب اندام بیشتری خواهند داشت.


آیا فعالیت های ورزشی شما بر وظیفه مادر بودنتان تاثیر گذاشته است؟
همسرم کمک شایانی در موقعیت شغلی من داشت.
مردان باید برای ورزش از خانم هایشان حمایت کنند.
اگر به کار عشق داشته باشید با برنامه ریزی از پس انجام آن برخواهید آمد.
من تا نیمه های شب کارای مربوط به منزل را انجام میدادم و در تمام سالهایی که بچه ها به مدرسه میرفتند حتی یکبار با لباس بدون اتو به مدرسه نرفتند.
صبح ها زودتر بیدار شدم هم ورزش صبحگاهی انجام می‌دادم و هم کارهای مربوط به خانه را انجام می‌دادم .
کارهای مربوط به باشگاه ها هم در زمان های معین وطبق برنامه انجام میدادم.

به جز ورزش علاقمندی دیگری هم دارید؟
من عاشق سفر بخصوص سفر در طبیعت هستم.
جنگل و دریا از جمله مکان هایی هستند که بسیار به انها علاقمند هستم.
طبیعت را بقدری دوست دارم که صبح ها با تعدادی از خانم ها به جنگل قائم میرویم و ورزش صبحگاهی انجام میدهیم باور کنید انرژی جنگل و درختان را تمام مدت روز در خود احساس میکنم.

البتـه بایـد بگویـم بـه آشـپزی و شـیرینی پزی هـم عالقـه زیـادی دارم و همیشـه از انجامـش لـذت میبـرم.

سخن پایانی
خانمهـای کرمانـی بایـد بـرای سلامت خـود اهمیـت بیشـتری قایـل باشـند.
خوشـبختانه سـالنهای ورزشـی بسـیار زیـادی در کرمـان وجـود دارد.
بـا ورزشسـبک زندگـی خـود را بهبـود ببخشـید مادران ورزشکار توانمندترند.
بیسـت سـال در مهدکـودک اختـر بـا بچه هـا یـوگاانجـام مـیدادم
و بـا قاطعیـت میگویـم:
کسـی کـه از بچگـی یـوگا انجـام دهـد هرگـز بیمـار نمیشـود.
یـوگا باعـث رشـد عقالنی و جسـمی در کـودکان میشـود. ورزش باعـث بهبـود خلقوخـو و یکـی از عوامـل تاثیرگـذار در زندگـی زناشـویی اسـت.
ورزش کنیـد، ورزش کنیـد و ورزش کنیـد

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *