قوانین‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬زوجیت

قوانین‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬زوجیت

بعد‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬مسائلی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خواستگاری،‭ ‬وکالت‭ ‬در‭ ‬عقد‭ ‬و‭ ‬مهریه،‭ ‬حال‭ ‬عروس‭ ‬و‭ ‬داماد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬ازدواج‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬زوجیت‭ ‬ایجاد‭ ‬میشود،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬نکاتی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬گفته‭ ‬شود‭: ‬طبق‭ ‬ماده‭ ‬۱۱۰۲‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭:‬‮«‬همین‭ ‬که‭ ‬نکاح‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬صحت‭  ‬واقع‭ ‬شد‭ ‬روابط‭ ‬زوجیت‭ ‬بین‭ ‬طرفین‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬تکالیف‭ ‬زوجین‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬همدیگر‭ ‬برقرار‭ ‬می‌شود‭. ‬‮»‬

تکالیف‭ ‬غیر‭ ‬مالی‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

۱‭_ ‬حسن‭ ‬معاشرت‭ (‬ماده‭ ‬۱۱۰۳‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭): ‬سکونت‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬تمایل‭ ‬جنسی‭ ‬همسر‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬حسن‭ ‬معاشرت‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ماده‭ ‬صرفا‭ ‬یک‭ ‬توصیه‭ ‬اخلاقی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬ضمانت‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬تکلیف‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬زن‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬حسن‭ ‬معاشرت،‭ ‬سر‭ ‬باز‭ ‬زند،‭ ‬ناشزه‭ ‬محسوب‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬نفقه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬ساقط‭ ‬می‌شود‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬ادامه‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬سخت‭ ‬کند،‭ ‬مبنای‭ ‬درخواست‭ ‬طلاق‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬زن‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬نافرمانی‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬نشناسی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شقاق‭ ‬می‌گویند‭.‬

۲‭_ ‬معاضدت‭ ‬در‭ ‬تشیید‭ ‬مبانی‭ ‬خانواده‭ ( ‬ماده‭ ‬۱۱۰۴‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭ ): ‬زوجین‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬تشیید‭ ‬مبانی‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬فرزندان‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭. ‬وفاداری‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬تشیید‭ ‬مبانی‭ ‬خانواده‭ ‬است‭. ‬

۳‭_ ‬ریاست‭ ‬شوهر‭ ‬بر‭ ‬خانواده‭ (‬ماده‭ ‬۱۱۰۵‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭) : ‬ریاست‭ ‬شوهر‭ ‬بر‭ ‬خانواده‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬بهتر‭ ‬مدیریت‭ ‬خانواده‭ ‬توسط‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬قواعد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نظم‭ ‬عمومی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ساقط‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬یا‭ ‬شرط‭ ‬خلاف‭ ‬آن‭ ‬باطل‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬ریاست‭ ‬مرد‭ ‬بر‭ ‬خانواده‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تکلیف‭.‬

از‭ ‬جمله‭ ‬آثار‭ ‬ریاست‭ ‬مرد‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭:‬

الف‭) ‬زن‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬نام‭ ‬خانوادگی‭ ‬شوهر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موافقت‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ببرد‭. ‬ب‭) ‬اختیار‭ ‬تعیین‭ ‬مسکن‭ ‬اصولاً‭ ‬با‭ ‬مرد‭ ‬است‭. ‬پ‭) ‬ولایت‭ ‬قهری‭ ‬بر‭ ‬اطفال‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬پدر‭ ‬است‭. ‬ت‭) ‬پرداخت‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬شوهر‭ ‬است‭. ‬ث‭) ‬اقامتگاه‭ ‬زن‭ ‬اصولاً‭ ‬همان‭ ‬اقامتگاه‭ ‬شوهر‭ ‬است‭. ‬ج‭) ‬زوجه‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬تمکین‭ ‬است‭. ‬چ‭) ‬قیم‭ ‬شدن‭ ‬زن‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬رضایت‭ ‬شوهر‭ ‬است‭. ‬ح‭) ‬خروج‭ ‬زن‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬اذن‭ ‬شوهر‭ ‬است‭.‬

۴‭_ ‬تکلیف‭ ‬دادن‭ ‬نفقه‭ ‬در‭ ‬نکاح‭ ‬دائم‭(‬ماده‭ ‬۱۱۰۶‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭):‬

در‭ ‬عقد‭ ‬دائم‭ ‬نفقه‭ ‬زن‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬شوهر‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬محض‭ ‬وقوع‭ ‬عقد،‭ ‬مرد‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬دادن‭ ‬مهریه‭ ‬و‭ ‬نفقه‭ ‬زن‭ ‬است‭.‬

زوجیت‭ ‬سبب‭ ‬دین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌گردد،‭ ‬بنابراین‭ ‬می‌توان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عقد‭ ‬نکاح‭ ‬برای‭ ‬نفقه‭ ‬آینده‭ ‬زن‭ ‬از‭ ‬شوهر‭ ‬ضمانت‭ ‬کرد‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *