فضای مجازی

واکاوی‭ ‬رفتارها‭ ‬در فضای مجازی

فضای مجازی

نمایش‭ ‬مجازی‭ ‬

دروغ‭ ‬واقعی‭ ‬

محیا‭ ‬احمدی

با‭ ‬توسعه‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬ارتباطات، فضای‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حقیقتی‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬انکار‭ ‬با‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آمیخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند، به‭ ‬رغم‭ ‬انتقادات‭ ‬تند‭ ‬و‭ ‬غیرمنصفانه‭ ‬برخی‭ ‬سنت‌گرایان‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬مزایای‭ ‬بیشماری‭ ‬دارد‭ ‬که‭  ‬نبود‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬کنونی‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬می‌نمود‭ . ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬بعد‭ ‬مسافت،‭ ‬عدم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تحرک‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بودن‭ ‬همیشگی‭ ‬آن‭ ‬امکانات‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬افراد‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کوتاه‭ ‬ترین‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬آموزش،اطلاعات،ارتباطات‭ ‬اجتماعی،معاملات‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭…. ‬برسند‭. ‬

اما‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مزیتها‭ ‬دارای‭ ‬آسیبها‭ ‬و‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬منفی‭ ‬بسیاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬شعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬بررسی‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭  ‬آسیب ها‭ ‬و‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬منفی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ارتباطات‭ ‬خانوادگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد،ابزارهای‭ ‬ارتباطی‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬انسان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬اجتماعی‭ ‬بزرگتری‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬مجازی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬واقعی،‭ ‬تنها‭ ‬ره‌ آورد‭ ‬آن‭ ‬تنهایی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مانند‭ ‬هر‭ ‬پدیده‭ ‬نوظهور‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬زمینه‭ ‬سازی‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است.‭ ‬استفاده‭ ‬غیر‭ ‬اصولی‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تکنولوژی‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬واقعی‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مخاطره‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬نمایش‭ ‬مجازی‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬غرق‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬فراموش‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ .

‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬ابزاری‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬زندگی‭ ‬آنها‭ ‬است‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬علایق‭ ‬ما،‭ ‬آگاهانه‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬آگاهانه،‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬موارد‭ ‬برای‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬دیگران‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالیکه،‭ ‬رد‭ ‬پای‭ ‬علایق‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬شخصی‭ ‬خودمان‭ ‬خیلی‭ ‬کم‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شود‭

. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬دلایل‭ ‬زیادی‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬دامن‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬تا‭ ‬زوایای‭ ‬شخصی‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬نفوذ‭ ‬دیگران‭ ‬مصون‭ ‬نماند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬محدوده‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬دلخواه‭ ‬آنها‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬محدودتر‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬کمتر‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬کنسرت‭ ‬های‭ ‬موسیقی،مسافرتها،مراسم‭ ‬گوناگون‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭…‬به‭ ‬دنبال‭ ‬لذت‭ ‬بردن‭ ‬باشد‭ ‬بلکه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ثبت‭ ‬لحظات‭ ‬جهت‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬می‌باشد‭. ‬یا‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬خانواده‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬ضربه‭ ‬های‭ ‬عمیق‭ ‬زندگی‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬زوجین‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬والد‭ ‬فرزند‭ ‬شاهد‭ ‬نمایش‭ ‬اغراق‌آمیز‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬های‭ ‬بعضا‭ ‬ساختگی‭ ‬هستیم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬مناسبت‭ ‬هایی‭ ‬نظیر‭ ‬روز‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬مقطع‭ ‬زمانی‭ ‬پیام‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬پست‭ ‬های‭ ‬بیشماری‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تبریک‭ ‬و‭ ‬پاسداشت‭ ‬مقام‭ ‬آنها‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬واقعی‭ ‬کمتر‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬ابراز‭ ‬محبت‭ ‬ها‭ ‬می‌باشیم‭  ‬و‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ارتباط‭ ‬والد‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬نااگاهی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬والدین‭ ‬موجب‭ ‬آسیب‭ ‬های‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬فرزندان‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬نمایش‭ ‬خصوصی‭ ‬ترین‭ ‬وجوه‭ ‬زندگی‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬والدین‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬لجام‭ ‬گسیخته‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬نظارت‭ ‬والدین‭ ‬اثرات‭ ‬مادام‌العمری‭ ‬بر‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬نفس‭ ‬کودکان‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ .

باری‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬آسیب‭ ‬های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬میتوان‭ ‬موارد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬های‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬دیداری‭ ‬،‭ ‬شنیداری‭ ‬و‭ ‬نوشتاری‭ ‬برای‭ ‬نهادینه‭ ‬شدن‭ ‬فرهنگ‭ ‬سایبری‭ ‬،‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسات‭ ‬آموزشی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مراکز‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬والدین‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فناوری‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬اینترنت‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬مجازی‭ ‬نام‭ ‬برد‭.‬

برگزاری‭ ‬کلاس‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬جهت‭ ‬آگاهی‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬نوجوانان‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مزایا‭ ‬و‭ ‬معایب‭ ‬فناوری‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬رفتار‭ ‬ها‭ ‬توسط‭ ‬والدین‭ ‬،‭ ‬وضع‭ ‬قوانین‭ ‬سخت‭ ‬گیرانه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬مجرمان‭ ‬جرایم‭ ‬اینترنتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬راهکارهای‭ ‬پیشنهادی‭ ‬کارشناسان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬می‌باشد‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *