فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی هویت‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬کالبد‭ ‬جامعه

فرهنگ‭ ‬عمومی؛
هویت‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬کالبد‭ ‬جامعه

‭-‬مهشاد‭ ‬عسکری‭-‬

فرهنگ عمومی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬فرهنگ‭ ‬غالب‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬عموم‭ ‬افراد‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬شامل‭  ‬مجموعه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬عقاید،‭ ‬ارزش‭ ‬ها،‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬هنجار‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اکثریت‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حمایت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬یا‭ ‬قشر‭ ‬خاص‭ ‬است‭.‬

روز‭ ‬فرهنگ عمومی،‭ ‬روزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬توسعهٔ‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روز،‭ ‬تلاش‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬آموزش‭ ‬فرهنگ‭ ‬جامعه،‭ ‬اطلاع‭ ‬یابند‭.‬

روز‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬توجه‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬فرهنگی،‭ ‬قدردانی‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬ادبیات،‭ ‬توسعه‭ ‬مشارکت‭ ‬های‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ملی‭ ‬جلب‭ ‬شود‭.‬

‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬هر‭ ‬جامعه‭ ‬منحصر‭ ‬همان‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬نیست؛‭ ‬بلکه‭ ‬استمرار‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬تشکل‭ ‬های‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬غیر‭ ‬رسمی‭ ‬وابسته‭ ‬است‭.‬

‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬دیگر‭ ‬سنت‌ها،‭ ‬روسوم،‭ ‬عرف‭ ‬و‭ ‬عادت‭ ‬های‭ ‬هر‭ ‬جامعه‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬می‌سازند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬تمام‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬تاثیرگذارند‭.‬

از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬اعتبار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬مقبولیت‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آورد،‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬کردن‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دولت،‭ ‬معنا‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

مهمترین‭ ‬هدف‭ ‬روز‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬اعضای‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬فرهنگ،‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬وحدت‭ ‬مختصر‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬الگوهای‭ ‬مشترک‭ ‬زندگی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گذشته‭ ‬پیوند‭ ‬می‌دهد‭. ‬با‭ ‬توسعهٔ‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬عمومی،‭ ‬افراد‭ ‬قادر‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بهترین‭ ‬جلوه‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬دریابند،‭ ‬درک‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ارتقای‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭. ‬همچنین،‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬فراگیری‭ ‬احترام،‭ ‬تحمل،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬همدلی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کمک‭ ‬کند‭.‬

روز‭ ‬فرهنگ عمومی‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬هویت‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬مبانی‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬ترویجی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روز،‭ ‬می‌توان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عادات‭ ‬خاصی‭ ‬سوق‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارائهٔ‭ ‬بستری‭ ‬مناسب،‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬آن‭ ‬فرهنگ‭ ‬کوشش‭ ‬کرد‭.‬

‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬نکات‭ ‬قابل‭ ‬تعمل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬موثر‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬خلق،‭ ‬پذیرش‭ ‬و‭ ‬انکار‭ ‬یک‭ ‬پدید‭ ‬نوظهور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬جامعه‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬البته‭ ‬باورهای‭ ‬اصیل‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬مردم‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پایه‌های‭ ‬بنیادین‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پذیرش‭ ‬بسیا‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *