شرط‭ ‬تنصیف‭ ‬دارایی

شرط‭ ‬تنصیف‭ ‬دارایی چیست و شامل چه مواردی می‌شود

شرط تنصیف دارایی چیست و شامل چه مواردی می‌شود

حانیه‭ ‬محمدی‭/‬کارشناس‭ ‬حقوقی‭-‬

شرط‭ ‬تنصیف‭ ‬دارایی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معناست‭  ‬هنگام‭ ‬انعقاد‭ ‬عقد‭ ‬نکاح،‭ ‬شرط‭ ‬شود‭ ‬نصف‭ ‬دارایی‭ ‬زوج‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده،‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬منتقل‭ ‬شود‭. ‬

برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬یکسری‭ ‬نکاتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬تفسیر‭ ‬بیان‭ ‬میکنیم.‬

_ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬مقرره‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬نیامده‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬توافق‭ ‬طرفین‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬شرایط‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‭ ‬آید‭.‬‮ ‬

_سازمان‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬هشتم‭ ‬سند‭ ‬ازدواج‭ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چاپی‭ ‬و‭ ‬پیشفرض‭ ‬با‭ ‬محل‭ ‬امضای‭ ‬زوج‭ ‬و‭ ‬زوجه،‭ ‬جای‭ ‬داده‭ ‬است.‭ ‬‭ ‬امضا‭ ‬نکردن‭ ‬زوجین‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬مرد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معناست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬حقوقی‭ ‬آنها‭ ‬جایگاهی‭ ‬ندارد‭ . ‬ادعای‭ ‬نفهمیدن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬متوجه‭ ‬نشدن‭ ‬شرط‭ ‬مذکور،‭ ‬در‭ ‬محاکم‭ ‬پذیرفته‭ ‬نیست‭.‬

‭_ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬شرط،‭ ‬طلاق‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬مرد‭ ‬باشد‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬طلاق‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬زوجه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طلاق‭ ‬توافقی‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬نیست‭.‬‮ ‬

‭_ ‬اگر‭ ‬مرد‭ ‬بتواند‭ ‬ثابت‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬طلاق‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬سوءرفتار‭ ‬اخلاقی‭ ‬یا‭ ‬معاشرتی‭ ‬زن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬زوجه‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬شوهرش‭ ‬کوتاهی‭ ‬میکرده،‭ ‬نصف‭ ‬دارایی‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬تعلق‭ ‬نمیگیرد‭.‬‮ ‬

‭_‬‮ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬شامل‭ ‬اموالی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬نکاح‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده.‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬مرد‭ ‬اموالی‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬مجردی‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬مشمول‭ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬نمی‌شود‭.‬

‭_ ‬انتقال‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درصد‭ ‬تا‭ ‬پنجاه‭ ‬درصد‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬میزان‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬قاضی‭ ‬است‭.‬‮ ‬

_ ‬اگر‭ ‬مردی‭ ‬عمدا‭ ‬اموال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬دادخواست‭ ‬طلاق‭ ‬منتقل‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬زوجه‭ ‬از‭ ‬نصف‭ ‬اموال‭ ‬او‭ ‬سهمی‭ ‬نبرد،‭ ‬جرم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مصادیق‭ ‬جرم‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭. ‬زیرا‭ ‬شرط‭ ‬تنصیف‭ ‬دارایی ،‭ ‬دِین‭ ‬نیست‭.‬‮ ‬

_‬‮ ‬‭ ‬اگر‭ ‬شرط‭ ‬تنصیف‭ ‬دارایی ‬در‭ ‬عقد‭ ‬نامه‭ ‬امضاء‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬نیز‭ ‬دادخواست‭ ‬طلاق‭ ‬تقدیم‭ ‬دادگاه‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬لزوما‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬دادرسی‭ ‬زوجه‭ ‬می‭ ‬بایست‭ ‬به‭ ‬شرط،‭ ‬استناد‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬لیست‭ ‬اموال‭ ‬زوج‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬ارائه‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شرط‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬شود.

‭  ‬توصیه‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬دادخواست‭ ‬مستقلی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬دعوای‭ ‬تقابل‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬جلسه‭ ‬رسیدگی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬تقدیم‭ ‬دادگاه‭ ‬رسیدگی‭ ‬کننده‭ ‬به‭ ‬طلاق‭ ‬کنید‭.‬

 

‭_ ‬دریافت‭ ‬نصف‭ ‬اموال‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬طلاق‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬حکم‭ ‬دادگاه.

‬ یعنی‭ ‬اگر‭ ‬مرد‭ ‬درخواست‭ ‬طلاق‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬دادگاه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬حکم‭ ‬تنصیف‭ ‬صادر‭ ‬کند. ‭ ‬اما‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬طلاق‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬کند،‭ ‬زن‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬نصف‭ ‬دارایی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *