‬سلامت‌روان‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬مجازی2

سلامت‌روان‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬مجازی

‭-‬آناهیتا‭ ‬آقاعباسی‭/ ‬روان‭ ‬درمانگر‭ ‬بالینی‭-‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬مطلب‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬سلامت‌روان‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬مجازی؛‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬راهکارهای‭ ‬عدم‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬می‌پردازیم‭. ‬مطالعات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬افزایش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬مانند‭ ‬تلفن‭ ‬همراه،‭ ‬لپتاپ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬وسایل‭ ‬ارتباط‭ ‬مجازی‭ ‬کیفیت‭ ‬خواب‭ ‬را‭ ‬دستخوش‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند‭. ‬هرچه‭ ‬زمان‭ ‬بیشتری‭ ‬صرف‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬وقت‭ ‬کمتری‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬‌خواب‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭.‬

از‭ ‬جمله‭ ‬موارد‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬بازخورد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهد‭ ‬تصویر‭ ‬بدنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬تناسب‭ ‬چهره‭ ‬و‭ ‬اندام‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬تناسب‭ ‬چهره‭ ‬و‭ ‬اندام‭ ‬دارای‭ ‬تعاریف‭ ‬خاص‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روزه‭ ‬ایده‭ ‬آل‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬سنی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تاثیر‭ ‬منفی‭ ‬بر‭ ‬مولفه‌ی‭ ‬خود‭ ‬باوری‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفکر‭ ‬که‭    “‬هر‭ ‬فرد‭ ‬آنچه‭  ‬که‭ ‬هست‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭”  ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬خود‭ ‬باوری‭ ‬یک‭ ‬سکوی‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬ابراز‭ ‬احساسات‭ ‬مثبت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬شاهد‭ ‬فروپاشی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رسانه‌های‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬هستیم‭.‬

‭ ‬بزرگترین‭ ‬معضل‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬کیمبرلی‭ ‬یانگ‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1996‭ ‬تحقیقی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬استفاده‭ ‬نا‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬کامپیوتر‭”‬‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانست‭ ‬معیارهای‭ ‬اعتیاد‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬دهد‭. ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬شمالی‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬اینترنت‭ ‬یک‭ ‬تهدید‭ ‬سلامت‭ ‬عمومی‭ ‬تلقی‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬

اعتیاد‭ ‬بر‭ ‬تمامی‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬جنسی‭ ‬اثرات‭ ‬منفی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬سلامت‭ ‬روان‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تعادل‭ ‬خارج‭ ‬می‌سازد‭.‬

رفتارهای‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬محتوای‭ ‬واضح‭ ‬جنسی‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مجازی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬رفتارهای‭ ‬خطرآمیز‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬غیرواقعبینانه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬بزرگترین‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬گروه‭ ‬سنی‭ ‬نوجوانان‭ ‬باشد؛‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬تکامل‭ ‬هویت‭ ‬جنسی‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هنجارهای‭ ‬جنسی‭ ‬متعددی‭ ‬را‭ ‬می‌آمورند‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬نوجوانان‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬محتوای‭ ‬جنسی‭ ‬نامناسب‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬ارتباط‭ ‬جنسی‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬تکانه‌های‭ ‬جنسی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬امری‭ ‬دشوار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اثرات‭ ‬منفی‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬معضلاتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬هستیم،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برخی‭ ‬افراد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬تصور‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬دسترسی‭ ‬ارتباطی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬معضلات‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬اینگونه‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬زیرا‭ ‬تاثیرات‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬کارآیی‭ ‬مناسب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬منکر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چشم‭ ‬پوشی‭ ‬کرد‭. ‬

مناسب‭ ‬ترین‭ ‬حالت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬مناسب،‭ ‬ایجاد‭ ‬سواد‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬بخشی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬مندی‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بستر‭ ‬به‭ ‬ارتقا‭ ‬سلامتی‭ ‬روان‭ ‬خود‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *