زنان علیه زنان

زنان‭ ‬علیه‭ ‬زنان‭  ‬

هرچند‭ ‬بر‭ ‬کسی‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬مردسالارانه‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬دستیابی‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬واقعی‭ ‬خود‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬نمی‌توان‭ ‬منکر‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬علیه‭ ‬خودشان‭ ‬در‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬موانع‭ ‬راه‭ ‬توسعه‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬مختلف‭ ‬حضور‭ ‬زنانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شایستگی‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬موقعیتی‭ ‬یا‭ ‬وابستگی‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬جایگاهی‭ ‬رسیده‌اند،‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭ ‬خوش‭ ‬خدمتی‭  ‬دارای‭ ‬منصب‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬مقام‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬حرفه‌شان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تعلق‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬کرمانی‭ ‬نیز‭ ‬زنانی‭ ‬را‭ ‬سراغ‭ ‬داریم‭ ‬که‭  ‬دارای‭ ‬قدرتی‭ ‬هستند‭ ، ‬اما‭  ‬به‭ ‬جای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قلم‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬جایگاه‭ ‬زنان، ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬جنسان‭ ‬خود‭ ‬بکار‭ ‬می‌برند‭.‬

گرچه‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬جامعه  ‬مردان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬حساسیت‌های‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬کرده،‭ ‬تلاش‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬سهم‭ ‬اندک‭ ‬از‭ ‬پست‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اجرای‭ ‬در‭ ‬سطحوح‭ ‬بالاتر‭  ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬زنان‭ ‬نا‭ ‬کارآمد‭ ‬تلاش‭ ‬زنان‭ ‬کاردان‭ ‬نیز‭ ‬ضایع‭ ‬می‌شود‭. ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬دستیابی‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬درخور‭ ‬توجه،‭ ‬اکنون‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬نیازمند‭ ‬توسعه‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬است. ‬ هرچند‭ ‬نگاه‌هایی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬قوت‭ ‬گرفتن‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تلاشند‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‌ها‭ ‬برگرداند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬ابزاری‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬مقابل‭ ‬زنان‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬اینجاست‭  ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬سمت‌ها‭ ‬صرفاً‭ ‬ابزاری‭ ‬است‭.‬

امروز‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬توانایی‭ ‬بسیاری‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفتند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬توانایی‌ها،‭ ‬اثرگذاری،‭ ‬شبکه‭ ‬سازی و ‬توسعه‭ ‬ارتباطات‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬توانایی‌های‭ ‬امروزه‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬محرک‭ ‬بسیار‭ ‬قوی‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نیازمند‭ ‬همبستگی‭ ‬این‭ ‬جامعه‭ ‬است‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *