روح مکان

 برای هرخانواده ای،خانه ای منحصربفردوجوددارد.
زیراآدمهاباهم متفاوتند .حتی اگر نقشه دو خانه دقیقامثل هم باشند به دلیل  تفاوت در علاقه‌،سلیقه،روابط و جمعیت هر خانواده، روح حاکم بر هر خانه با دیگری متفاوت است.
پس این را مطمئن باشید که حتی اگر برای طراحی خانه خود یک الگو را بدون در نظر گرفتن این موارد کپی کنید،قطعا بعد از مدت کوتاهی با فضایی دلزده و خسته کننده روبرو خواهید شد.
امروزه بدلیل وجودفضای مجازی تقریبا همه می توانند تا حدودی دست به طراحی خانه های خود بزنند.
اما اینکه چطوریک انتخاب صحیح داشته باشیم،مسئله‌ای کاملا تخصصی است .
همانطورکه دربالا اشاره شد یک موضوع مهم وجوددارد به اسم (روح مکان)۰

شایدتابحال دقت کرده باشیدزمانی که واردبعضی خانه هابخصوص خانه های قدیمی میشوید،چه حس وحال خوبی به شما منتقل میشود؛شما دوست نداریدآن فضاراترک کنید.حالاهمین فضارابایک خانه شلوغ وپراز رنگهای متضاد وسبک های پرزرق وبرق مقایسه کنید،درلحظه اول بسیار خیره کننده وجذاب هست،اما پس ازمدتی دیگرشماخسته میشویدوترجیحابه فضای دیگری میروید.

روح مکان با سبک ونحوه ساخت رابطه ای ندارد،بلکه درواقع هویتی است که ما به آن مکان میدهیم واین هویت هرچه برخاسته ازطبیعت و سرشت انسان باشد و او را به سمت آرامش سوق دهد دلنشین تر وماندگارتر میشود.مسئله مهم دیگری که نباید نادیده گرفته شود کاربری فضا است.

این کاربری است که استانداردهاو ضوابط و قوانین راواردطراحی میکند.
رعایت این ضوابط الزامی و اجتناب ناپذیر است.
گرچه روح مکان  از عناصر ممهم طراحی بشمار میاید اما نمیتواند ضوابط را زیر سوال ببرد.
چرا که استانداردها مبتنی برآسایش انسانها هستند و ازسالها پیش مورد مطالعه قرارگرفته اندتا بهترین گزینه را در اختیارما قرار دهند.

حال اگریک انتخاب درست بر اساس یک طراحی اصولی داشته باشیم در نهایت فضایی در اختیار ما قرار میگیرد که هم آسایش مارا فراهم میکند وهم حس آرامش رامنتقل می‌کند.

درادامه درمورد تاثیررنگ،بافت،نور،گیاهان وانواع متریال بر طراحی،صحبت خواهم کرد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *