دوستی های خیابانی ناشی از عدم توجه به جوانان است


دکتر جوانمرد عضو هیات علمی دانشگاه،
دوستیهای خیابانی را به عنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از علل متعددی دانست و عواملی مثل پدیدههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در تکوین این آسیب موثر دانست.
وی افزود،
بر اساس تحقیقات انجام شده
عدم برنامه ریزی صحیح برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در این راستا می باشد.
وی گفت؛
متاسفانه عدم توجه به اوقات فراغت جوانان و فقدان استراتژی مشخص و مدون برای جوانان در ایجاد این پدیده نقش اساسی داشته است.
جوانمرد افزود،
ادغام سازمان جوانان با سازمان تربیت بدنی نه تنها نتوانست موجب بازدارندگی این پدیده شود،
بلکه به جهت فقدان استراتژی کارشناسی در بخش جوانان و در حاشیه بودن این بخش سایه سنگین ورزش بر آن بیفتد و پیامدهای منفی را هم به همراه داشته باشد.
این استاد جامعه شناس افزود؛
با عنایت به تحولات فرهنگی، ارزشی ، نگرشی جوانان باید نه تنها برنامه استراتژیک داشت،
بلکه باید در به روز بودن آن و تشخیص ذائقه جوانان و آینده پژوهی و تشخیص پیشرانهای آن اهتمام ورزید،
زیرا ارزشهای بقائ و سبک زندگی هر نسلی با نسل دیگر متفاوت بوده و
دوستیهای خیابانی هم مولود این عوامل می باشد. بنابراین،
باید ضمن بازنگری جدی در ادغام این دو سازمان ،
در جهت تقویت ارزشهای اخلاقی جوانان،
سالم سازی محیط اجتماعی، تقویت احساس امنیت و
اعتماد به نفس ،
گسترش مراکز ورزشی و تفریحی در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان اقدام لازم و عاجل مبذول گردد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *