درباره زن و اجتماع

نشریه زن و اجتماع از سال 94 با هدف معرفی زنان در حوزه های مختلف همچنین ارایه محتوای تخصصی بانوان و اثر گذاری جمعی در راستای ارتقا جایگاه ایشان قدم در این راه نهاد. زنان امروزه توانسته اند در حوزه های مختلف جایگاه های قابل توجهی را بدست آورند و لازمه ادامه ی آن، الگو سازی برای جامعه و دخترانی است که پای در مسیر قرار می دهند. این نشریه هم اکنون با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود باژیان به همراه دبیری مهشاد عسکری در حال انتشار است. این نشریه هم اکنون با تغییر وضعیت از دو هفته نامه کاغذی به مجله ماهنامه الکترونیک در تلاش تا امکان دسترسی خیل عظیم مخاطبان را به این نشریه را فراهم آورد و از هدر رفت کاغذ به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست اقدام نماید.

تماس با ما

برای تماس با از اطلاعات زیر استفاده کنید و یا برای ارسال ایمیل به ما فرم مقابل را پر کنید.