جرم مزاحمت تلفنی در قانون چیست؟

حانیه‭ ‬محمدی‭_‬کارشناس‭ ‬حقوقی

جرم مزاحمت تلفنی در قانون چیست؟

مزاحمت‭ ‬تلفنی‭ ‬وقتی‭ ‬حاصل‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬فردی‭ ‬بی‭ ‬جهت،‭ ‬با‭ ‬اشغال‭ ‬کردن‭ ‬تلفن‭ ‬دیگری،‭ ‬باعث‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬او‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬واسطه‭ ‬آسایش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سلب‭ ‬کند‭. ‬مزاحمت‭ ‬تلفنی‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواهیم‭ ‬پرداخت‭:‬‮ ‬

سوت‭ ‬زدن

سکوت‭ ‬کردن

توهین‭ ‬به‭ ‬مخاطب‮ ‬

تهمت‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬مخاطب‮ ‬

عنوان‭ ‬کردن‭ ‬خبرهای‭ ‬کذب‭ ‬و‭ ‬ناراحت‭ ‬کننده (شوک‭ ‬آور‭(‬

سوت‭ ‬کشیدن،‭ ‬سکوت‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬فوت‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬گوشی‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مزاحمت‌ها،‭ ‬به‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬بلکه‭ ‬آتش‭ ‬نشانی،‭ ‬موسسات‭ ‬تاکسی‭ ‬تلفنی،‭ ‬غذاخوری‌هایی‭ ‬که‭ ‬مشترکان‭ ‬تلفنی‭ ‬دارند،‭ ‬پلیس۱۱۰،‭ ‬۱۱۸‭ ‬وغیره‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مجازات‌های‭ ‬سنگین‌تری‭ ‬را‭ ‬بدنبال‭ ‬دارد‭.‬‮ ‬

مزاحمت‭ ‬تلفنی‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬جرایم‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬گذشت‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬گذشت‭ ‬شاکی،‭ ‬تعقیب‭ ‬کیفری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬مجازات‭ ‬آن‭ ‬متوقف‭ ‬نمی‌شود‭.‬‮ ‬

در‭ ‬قانون‭ ‬مجازات‭ ‬اسلامی‭ ‬برای‭ ‬مرتکب‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬مزاحمت‭ ‬تلفنی،‭ ‬حبس‭ ‬از‭ ‬۱‭ ‬تا‭ ‬۶‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬تبصره‭ ‬۲‭ ‬ماده‭ ‬۱۴‭ ‬قانون‭ ‬تاسیس‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬ایران‭ ‬خط‭ ‬تلفن‭ ‬فرد‭ ‬مزاحم‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬هفته،‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬سوم‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دائم‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭.‬

اگر‭ ‬متهم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارسال‭ ‬پیامک‭ ‬و‭ ‬مزاحمت‭ ‬تلفنی‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬توهین‭ ‬و‭ ‬فحاشی‭ ‬نماید،‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬تعدد‭ ‬مادی‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬مادۀ ‭ ‬۴۷قانون‭ ‬مجازات‭ ‬اسلامی‭ ‬مستوجب‭ ‬جمع‭ ‬مجازات‭ ‬میگردد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مجازات‭ ‬توهین‭ ‬و‭ ‬فحاشی‭ ‬هم‭ ‬مرتکب‭ ‬می‌شود‭.‬

ایجاد‭ ‬مزاحمت‭ ‬برای‭ ‬بانوان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭:‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬مادۀ‭ ‬۶۱۹‭ ‬قانون‭ ‬مجازات‭ ‬اسلامی‭ ‬بخش‭ ‬تعزیرات‭ ‬‮«‬هر‭ ‬کس‭ ‬در‭ ‬اماکن‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬معابر‭ ‬متعرض‭ ‬یا‭ ‬مزاحم‭ ‬اطفال‭ ‬یا‭ ‬زنان‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬الفاظ‭ ‬و‭ ‬حرکات‭ ‬مخالف‭ ‬شئون‭ ‬و‭ ‬حیثیت‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬توهین‭ ‬نماید‭ ‬به‭ ‬حبس‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬۷۴‭ ‬تا‭ ‬ضربه‭ ‬شلاق‭ ‬محکوم‭ ‬خواهند‭ ‬شد‮»‬‭.‬

مزاحمت‭ ‬زنان‭ ‬شامل‭ ‬مزاحمت‭ ‬های‭ ‬خیابانی،‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬کلامی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬کلامی‭ ‬دارای‭ ‬ماهیت‭ ‬جنسی‭ )‬مانند‭ ‬توهین‭ ‬کردن،‭ ‬کنایه‭ ‬زدن،‭ ‬فریاد‭ ‬کشیدن،‭ ‬نوازش‭ ‬کردن،‭ ‬خیره‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬غیره‭( ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬توسط‭ ‬مردهای‭ ‬غریبه‭ ‬در‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬عمومی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬یا‭ ‬کودک‭ ‬اعمال‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬متلک‭ ‬پرانی،‭ ‬تنه‭ ‬زنی،‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬غیر‭ ‬اخلاقی‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬نظایر‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬لفظی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬لفظی‭ ‬از‭ ‬مظاهر‭ ‬مزاحمت‭ ‬خیابانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرتکب‭ ‬جرم‭ ‬با‭ ‬حرکات‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬توهین‭ ‬آمیز‭ ‬موجب‭ ‬هتک‭ ‬حرمت‭ ‬زن‭ ‬یا‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورند‭.‬

جرم‭ ‬مزاحمت‭ ‬بانوان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬زیر‭ ‬اثبات‭ ‬کرد‭:‬

۱- ‬شهادت‭ ‬شهود

۲- ‬وقوع‭ ‬جرم‭ ‬در‭ ‬منظر‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی

۳- ‬اقرار

۴- ‬ثبت‭ ‬واقعه‭ ‬دوربین‌های‭ ‬مدار‭ ‬بسته‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬غیره‭.‬

جرم‭ ‬مزاحمت‭ ‬برای‭ ‬نوامیس‭ ‬و‭ ‬بانوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جرائم‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬گذشت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وقوع‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬شاکی‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مجازات‭ ‬آن‭ ‬اعمال‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬اگرچه‭ ‬گذشت‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬باعث‭ ‬تخفیف‭ ‬در‭ ‬مجازات‭ ‬شود‭ .‬

لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬فقط‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬مزاحمت‭ ‬برای‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬بانوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬نمی‌شود‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *