توانمندی زنان

توانمندی زنان در حوزه اقتصاد یک ضرورت برای دنیای امروز محسوب می شود

توانمندی زنان به معنی استفاده از نیروی نیمی از جامعه است.

مهشاد عسکری

روز‭ ‬جهانی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل،‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬اعتراف‭ ‬به‭ ‬توانمندی زنان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی،‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬جوامع‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأیید‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬کار‭ ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

روز‭ ‬جهانی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬با‭ ‬ایده‭ ‬مبارزه‭ ‬برای‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1910‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬فدراسیون‭ ‬زنان‭ ‬اروپا‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تقویم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬جایگاهی‭ ‬ویژه‭ ‬یافت‭.‬

روز‭ ‬جهانی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬رفع‭ ‬تبعیض‭ ‬جنسیتی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬برابر‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬شغلی‭ ‬مختلف،‭ ‬اساس‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬شرکت‭ ‬فعالانه‭ ‬و‭ ‬برابر‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار،‭ ‬مزیت‌های‭ ‬متعددی‭ ‬نظیر‭ ‬افزایش‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬تولیدی،‭ ‬خلاقیت‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬پیشبرد‭ ‬نظریه‌ها‭ ‬و‭ ‬ایده‌های‭ ‬نو‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭.‬

روز‭ ‬جهانی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬به‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬تحدیدات‭ ‬و‭ ‬آرمان‌های‭ ‬آینده‭ ‬برای‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روز‭ ‬بستری‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬مواردی‭ ‬همچون‭ ‬ترغیب‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬سطح‌های‭ ‬تصمیم‌گیری،‭ ‬ایجاد‭ ‬امکانات‭ ‬مراقبتی‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬کارآفرین‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬تعادل‭ ‬کار‭-‬زندگی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬

این‭ ‬روز،‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬فرصت‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬نقش‭ ‬پررنگ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬جوامع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬برسانند‭. ‬

تأثیر‭ ‬و‭ ‬الگوی‭ ‬زنان‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬علم،‭ ‬فناوری،‭ ‬سیاست،‭ ‬کارآفرینی‭ ‬و‭ ‬فنون‭ ‬هنری‭ ‬به‭ ‬توانمندکردن‭ ‬نسل‌های‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬الهام‌بخشی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬مثبت‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬جوان‭ ‬منتهی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

روز‭ ‬جهانی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬تأکید‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬روشنی‭ ‬نمایش‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬روز،‭ ‬به‭ ‬تمجید‭ ‬از‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬زنان‭ ‬شاغلی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬می‌پردازد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬اعتراف‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬راهکارهای‭ ‬پیشرفت‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭. ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬روزی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬تبدیل‭ ‬شود

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *