حال خوب

تله‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬روزمرگی

حال‭ ‬خوب‭ ‬ساختنی‭ ‬است

سیما‭ ‬نوراللهی

یکی‭ ‬از‭ ‬مسایلی‭ ‬که‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬بانوان‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬هستند،اسیر‭ ‬روزمرگی‭ ‬شدن‭ ‬است‭. ‬اغلب‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬افرادی‭ ‬در‭ ‬اطرافمان‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تکراری‭ ‬بودن‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬ابراز‭ ‬نارضایتی‭ ‬میکنند‭.‬

سیما‭ ‬نوراللهی‭ ‬متولد‭ ‬سال57‭ ‬ساکن‭ ‬کرمان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬یک‭ ‬اتفاق‭ ‬ساده‭ ‬مسیر‭ ‬زندگی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭.‬خانم‭ ‬نوراالهی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬کوهنوردی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬برند‭ ‬شخصی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نام‭ “‬پافنه‭”‬،به‭ ‬طور‭ ‬گسترده‭  ‬فعالیت‌های‭ ‬عام‌المنفعه‭  ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اختصاصی‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬مشغول‭ ‬است‭.‬خانم‭ ‬نورالهی‭ ‬از‭ ‬مسیری‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬امروز‭  ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬کار‭ ‬او را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خاله‭ ‬سیما‭ ‬بشناسند‭ ‬میگوید‭.‬

صبح‭ ‬جمعه‭ ‬بود‭ ‬مثل‭ ‬بقیه‭ ‬جمعه‭ ‬های‭ ‬معمولی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شاید‭ ‬مثل‭ ‬بقیه‭ ‬روزهای‭ ‬معمولی‭ ‬هفته‭ ‬که‭ ‬سپری‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬تنها‭ ‬یه‭ ‬تفاوت‭ ‬داشت‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬یه‭ ‬برنامه‭ ‬کوچک‭ ‬کوهنوردی‭ ‬کنار‭ ‬شهر‭(‬شیوشگان‭).‬به‭ ‬ورزش‭ ‬تمایل‭ ‬چندانی‭ ‬نداشتم،این‭ ‬برنامه‭ ‬کوهنوردی‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬اتفاقی‭ ‬برایم‭ ‬رقم‭ ‬خورده‭ ‬بود؛درگشت‌وگذارهای‭ ‬معمولی‭ ‬اینستاگرام،یک‭ ‬دوست‭ ‬عکس‭ ‬باشکوهی‭ ‬ازیک‭ ‬کوه‭ ‬و‭ ‬کنجکاوی‭ ‬ذهنم‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬آنها‭.‬

همان‭ ‬دوست‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬باشگاه‭ ‬کوهنوردی‭ ‬آشنا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬تجربه‭ ‬کوهنوری‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬خورد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پیوسته‭ ‬به‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬صعود‭ ‬های‭ ‬پی‌در‌پی‭ ‬پرداختم‭.‬

کوه‭ ‬های‭ ‬بالای‭ ‬چهار‭ ‬هزارمتر‭  ‬مثل‭ ‬دماوند،‭ ‬زمستانه‭ ‬توچال‭ ‬،قله‭ ‬کول‭ ‬جنو،رشته‭ ‬کوه‭ ‬اشتران‌کوه‭ ‬و‭ ‬قاشمستان‭ ‬رشته‭ ‬کوه‭ ‬دنا‭ ‬،قله‭ ‬تفتان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭  ‬و‭ ‬بارها‭ ‬قله‭ ‬سه‭ ‬شاخ‭ ‬بزرگ‭ ‬،سه‭ ‬شاخ‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬برج‭ ‬و‭ ‬بلوچی‭ ‬از‭ ‬رشته‭ ‬کوه‭ ‬جوپار،‭ ‬قله‭ ‬هزار‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬قله‭ ‬پلوار‭ ‬را‭ ‬فتح‭ ‬کردم‭ .‬

کوهنوردی‭ ‬آنروز،‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭  ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬در‭ ‬حیات‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬روزمرگی‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭  ‬هستیم‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭.‬حضور‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬کوهنوردی‭ ‬خود‭ ‬مسیرتازه‌تری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رویم‭ ‬گشود‭ .‬

پیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬رشته‭ ‬فرش‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬درکنار‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬فرزندم‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬گریخته‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬انجام‭ ‬میدادم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستمر‭ ‬به‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬کوهنوردی‭ ‬میرفتم‭ ‬تا‭ ‬حوادث‭ ‬زلزله‭ ‬سرپل‭ ‬ذهاب‭ ‬و‭ ‬سیل‭ ‬خوزستان‭ ‬رخداد‭.‬باشگاه‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬آسیب‌دیده‭ ‬فراخوان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬باشگاه‭ ‬جهت‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬کمک‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬همکاری‭ ‬کردم‭.‬

دیدن‭ ‬شادی‭ ‬هموطنانم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬مهر‭ ‬دیگر‭ ‬هموطنان‭ ‬مرا‭ ‬شیفته‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬کرد،‭ ‬احساس‭ ‬میکردم‭ ‬باید‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬مردم‭ ‬بسیاری‭ ‬خواهان‭ ‬کمک‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مردمان‭ ‬بسیاری‭ ‬که‭  ‬زمانی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬دیگران‭ ‬میشتافتند‭ ‬،‭ ‬امروز‭ ‬جبر‭ ‬طبیعت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نیازمندِ‭ ‬کمک‭ ‬دیگران‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬فراخوان‭ ‬باشگاه‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬در‭ ‬من‭ ‬جرقه‭ ‬شروع‭ ‬راه‭ ‬جدیدی‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬کمک‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همراهانم‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬جمع‭ ‬میکردم‭  ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬تمایل‭ ‬داشتند‭ ‬شخصا‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬ارسال‭ ‬و‭ ‬مقصد‭ ‬نهایی‭ ‬کمک‭ ‬ها‭ ‬نظارت‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬تنها‭ ‬زمانی‭ ‬میسر‭ ‬میشد‭ ‬که‭ ‬خودم‭ ‬مدیریت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬شخصا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬کنم‭. ‬

در‭ ‬میان‭ ‬سفر‭ ‬ها‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬همه‭ ‬الویت‭ ‬ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬لوازم‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬زندگی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تکاپو‭ ‬فراموش‭ ‬میشوند‭.‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بپردازم‭. ‬بنابراین‭ ‬کودکان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دسته‭ ‬های‭ ‬کودکان‭ ‬بیمار‭ ‬،کودکان‭ ‬معلول‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬توان‭ ‬،کودکان‭ ‬بی‭ ‬سرپرست‭ ‬،کودکان‭ ‬بد‭ ‬سرپرست‭ ‬،کودکان‭ ‬با‭ ‬سرپرست‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬درگیر‭ ‬فقر‭ ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬کردیم‭.‬گرچه‭ ‬زلزله‭ ‬سرپل‭ ‬ذهاب‭ ‬و‭ ‬سیل‭ ‬خوزستان‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬ارزشمند‭ ‬اما‭ ‬دردناک‭ ‬بود،اما‭ ‬آن‭ ‬تجربیات‭ ‬کمک‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬کودکان‭ ‬شد‭.  ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نکات‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کودکان‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬کار‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬محتاج‭ ‬مالی‭ ‬نیستند‭ ‬اما‭ ‬واقعا‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬عاطفی‭ ‬در‭ ‬فقر‭ ‬هستند‭. ‬کودکان‭ ‬کار‭ ‬حتما‭ ‬کودکان‭ ‬نیازمند‭ ‬مالی‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬چون‭ ‬فقر‭ ‬فرهنگی‭ ‬،‭ ‬مهاجرت،‭ ‬عادت‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬

کودکان‭ ‬کار‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مهاجر‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگری‭ ‬باشندکه‭ ‬خانواده‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬ضریب‭ ‬توانایی‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬فرزندخود‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند‭.‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬نیز‭ ‬والدین‭ ‬کودک‭ ‬درگیر‭ ‬اعتیاد‭ ‬یا‭ ‬رفتارهای‭ ‬غیر‭ ‬معمول‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬نیازخود‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬وامیدارند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬هم‭ ‬کودکانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭  ‬از‭ ‬سن‭ ‬های‭ ‬کمتر‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬عادت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬داشته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬آورده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬کودک‭ ‬جزیی‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬آنها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬نهایتا‭ ‬بچه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬بی‭ ‬سرپرست‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬امرار‭ ‬معاش‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌شوند‭.‬

تشخیص‭ ‬این‭ ‬کودکان‭  ‬و‭ ‬نوع‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬هرکدام‭ ‬پروسه‭ ‬ای‭ ‬زمانبر‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬شامل‭  ‬پرس‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬برسی‭ ‬خانواده‭  ‬هم‭ ‬میشود‭.‬

اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬تمام‭ ‬کودکان‭ ‬مشترک‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬کار‭ ‬همگی‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬عاطفی‭ ‬نیازمند‭ ‬واقعی‭ ‬هستند‭. ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬کار‭  ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نقاشی‭ ‬و‭ ‬شعرخوانی‭ ‬علاوه‭ ‬برسوادآموزی‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬درباره‭ ‬توجه‭ ‬به‭  ‬محیط‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬طبیعت‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬آموخت‭.‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬های‭ ‬کوتاه‭ ‬میتوان‭ ‬برای‭ ‬آموزش‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬مودبانه‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬بزرگترها‭  ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬کودکان‭ ‬عادی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مشاهده‭ ‬می‭ ‬آموزند،استفاده‭ ‬کرد‭.‬

برای‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬کار،برخورد‭ ‬محترمانه‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬مهمترین‭ ‬مسئله‭  ‬است،اما‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬های‭ ‬مالی‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کار‭ ‬درستی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خیرین‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ . ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬خیرین‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متناوب‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬کمک‭ ‬میکنند‭.‬اما‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بسیار‭ ‬شاهدیم‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬یا‭ ‬کلا‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬را‭ ‬انکار‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬حتی‭  ‬مسیر‭ ‬نگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آنها‭ ‬تغییر‭ ‬نمیدهند‭.‬یا‭ ‬گروهی‭ ‬هرچند‭ ‬اندک‭  ‬هم‭ ‬برخوردهای‭ ‬اهانت‭ ‬آمیزی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬میدهند‭ ‬چنانچه‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬فردی‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬پرداختی‭ ‬مبلغی‭ ‬،اقدام‭ ‬به‭ ‬خوراندن‭ ‬فلفل‭ ‬تند‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬کار‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گریه‭ ‬فیلم‭ ‬میگرفت‭ ‬و‭ ‬میخندید‭.‬گروه‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬دریافت‭ ‬خدمات‭ ‬از‭ ‬کودک‭ ‬مبلغی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬کمک‭ ‬میکنند‭.‬این‭ ‬کار‭ ‬نیز‭ ‬باعث‭ ‬روی‭ ‬آوردن‭ ‬کودک‭ ‬به‭ ‬گدایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬توقع‭ ‬کمک‭ ‬بدون‭ ‬تلاش‭ ‬ایجاد‭ ‬میکند‭.‬

تمام‭ ‬این‭ ‬تجربیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬روبه‌رو‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬کار‭ ‬آموختم‭. ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬آموخته‭ ‬ها‭ ‬ارزشمند‭ ‬تر‭ ‬بود‭ ‬پی‭ ‬بردن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬پیرامون‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خودمان‭ ‬مسئولیت‭ ‬داریم‭.‬

همه‭ ‬ما‭ ‬موظفیم‭ ‬وقت،انرژی‭ ‬و‭ ‬توانی‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬اعطا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬شاهد‭ ‬برگشت‭ ‬چندین‭ ‬برابری‭ ‬ان‭ ‬به‭ ‬خودمان‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬

همه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬گله‌هایی‭ ‬داریم،در‭ ‬عین‭ ‬بیکاری‭ ‬از‭ ‬کمبود‭ ‬وقت‭ ‬نالان‭ ‬هستیم‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بادیگران‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذاریم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حال‭ ‬خوب‭ ‬برای‭ ‬خود،میتوانیم‭ ‬شادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬نیز‭ ‬هدیه‭ ‬دهیم‭. ‬باورکردنی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬سپری‭ ‬کردن‭ ‬زمانی‭ ‬اندک‭ ‬و‭ ‬همصحبتی‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬کار‭ ‬چه‭ ‬شعفی‭ ‬رادر‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭  ‬به‭ ‬خودتان‭ ‬ودر‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬میبخشد‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬همراهانم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کمک‌های‭ ‬موردی،ده‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ماهانه‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنیم‭. ‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *