تفاوت‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تعارض‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬

تفاوت‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تعارض‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬

‬مرکز‭ ‬مشاوره‭ ‬آویژه

احترام‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬عزیز‭ ‬است. ‬پذیرفتن‭ ‬تفاوت‭ ‬ها،‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬دیگران،‭ ‬شناخت‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬حیثیت‭ ‬دیگران‭ ‬از‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬حق‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬احترام‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬دهند‭.‬

این‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬جلوه‭ ‬ارزشمندتری‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‌گیرد‭.‬

احترام‭ ‬شامل‭ ‬پذیرش‭ ‬تفاوت های‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬فردی،‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬می‌شود‭. ‬امروزه‭ ‬ازدواج‭ ‬های‭ ‬مختلط‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬فرهنگی‭ ‬بسیار‭ ‬رایج‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬عشق‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬جغرافیایی‭ ‬عبور‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کنند‭. ‬اما‭ ‬هنجارهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬زوجین‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬تغییر‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود

اختلاف‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬ارزش‌های‭ ‬مذهبی

یکی‭ ‬از‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬ارزش‭ ‬مهمی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬اختلاف‭ ‬دیدگاه‭ ‬مذهبی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تربیت‭ ‬فرزند،‭ ‬می‌تواند‭ ‬چالش‭ ‬بر‭ ‬انگیز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬می‌توانیم‭ ‬اختلافی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬نداشته‭ ‬باشیم‭.‬

تفکر‌ها‭ ‬و‭ ‬باور‬ها

برخی‭ ‬باورها‭ ‬از‭ ‬تربیت‭ ‬والدین،‭ ‬فرهنگ‭ ‬جامعه‭ ‬یا‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬رسوم‭ ‬منطقه‭ ‬فرد‭ ‬ناشی‭ ‬می‌شود‭. ‬باورهایی‭ ‬مثل‭ ‬میزان‭ ‬آزادی‭ ‬همسر،‭ ‬وظایف‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک،‭ ‬برابری‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬شغل‭ ‬داشتن‭ ‬یا‭ ‬کارکردن،‭ ‬مــرد‭ ‬سالاری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشکل‭ ‬ساز‭ ‬باشد‭.‬

اختلاف‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬ازدواج‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬رسوم

تشریفات‭ ‬و‭ ‬مراحل‭ ‬شروع‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬بسیار‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬رسوم‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬است‭. ‬نحوه‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬ازدواج،‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬خواستگاری‭ ‬تا‭ ‬عقد‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬دیگر‭ ‬جزء‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬رسوم‭ ‬می‌باشد. ‬معمولا‭ ‬اختلاف‭ ‬نظرها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬تنش‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬ازدواج‭ ‬زیاد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬موجب‭ ‬اختلافات‭ ‬مزمن‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬مدت‭ ‬شود. ‬اما‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬مواقع‭ ‬اختلافات‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬منتج‭ ‬می‌شود‭.‬

اختلاف‭ ‬در‭ ‬سبک‭ ‬زندگی

نحوه‭ ‬پوشش،‭ ‬غذا‭ ‬خوردن،‭ ‬مهمانی‭ ‬گرفتن‭ ‬یا‭ ‬میزان‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مباحث‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬ســبک‭ ‬زندگی‭ ‬افراد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬یاد‭ ‬می‌گیرد. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬کوچکترین‭ ‬مسائل‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬می‌تواند‭ ‬تاثیر‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬جر‭ ‬و‭ ‬بحث‌های‭ ‬کوچک‭ ‬اما‭ ‬طولانی‭ ‬مدت‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.‬

اختلاف‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬خانواده

بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج،‭ ‬خانواده‭ ‬شما‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند. ‬اما‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‌ها،‭ ‬روابط‭ ‬فامیلی‭ ‬و‭ ‬خانوادگی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است. ‬بر‭ ‬عکس‭ ‬برخی‭ ‬افراد‭ ‬حتی‭ ‬پدربزرگ‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬بزرگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نمی‌بینند. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬کاملا‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬بافتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حل‭ ‬نکردن‭ ‬این‭ ‬اختلافات‭ ‬قطعا‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬مشکل‭ ‬بر‬می‌خورند. ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬معیار‭ ‬های‭ ‬انتخاب‭ ‬همسر‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬شریک‭ ‬زندگی‭ ‬چه‭ ‬نظری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬معاشرت‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬دارد‭.‬

سنجش‭ ‬میزان‭ ‬تفاوت‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک

در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬می‌کنید‭ ‬شخص‭ ‬مورد‭ ‬نظرتان‭ ‬برای‭ ‬ازدواج،‭ ‬معیارهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬برآورده‭ ‬نمی‌سازد،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬میزان‭ ‬این‭ ‬عدم‭ ‬تفاهم‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬دهید. ‬آیا‭ ‬امکان‭ ‬هم‭ ‬سطح‌‭ ‬سازی‭ ‬خواسته‌ها‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تفاهم‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬رسمی‭ ‬کردن‭ ‬رابطه‭ ‬اختلافات‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬نرسید،‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬اختلافات‭ ‬خانوادگی‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬آینده‭ ‬تجربه‭ ‬خواهید‭ ‬کرد. ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬مجبور‭ ‬می‌شوید‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬هزینه‌های‭ ‬عاطفی،‭ ‬مالی،‭ ‬فشارهای‭ ‬روانی‭ ‬و‭… ‬را‭ ‬متحمل‭ ‬شوید.

‬یکی‭ ‬از‭ ‬طرز‭ ‬فکرهای‭ ‬غلط‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اختلافات‭ ‬در‭ ‬ازدواج،‭ ‬تغییر‭ ‬همسر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬است. ‬یعنی‭ ‬اینکه‭ ‬زوجین‭ ‬تصور‭ ‬می‌کنند‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬عقاید‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬رفتاری‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬تاثیر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهند‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬اشتباه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬جبران‭ ‬است. ‬زیرا‭ ‬اولا‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بزرگسالی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دشوارترین‭ ‬اموری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬رضایت‭ ‬خود‭ ‬فرد‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬ممارست‭ ‬زیاد‭ ‬می‭ ‬طلبد‭.‬

مسئله‭ ‬بعدی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬فرد‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬میل‭ ‬خود‭ ‬تغییر‭ ‬کند،‭ ‬مسلما‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬ماندگار‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬موجبات‭ ‬بحران‭ ‬هــویت‭ ‬و‭ ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬ایجاد‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *