تعارض منافع

تعارض منافع در کارکرد زنان شاغل

 تعارض منافع در کارکرد زنان شاغل

تعارض منافع گاهی مفهموم پیچیده ای به خود میگیرد.

زنان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬سنتی‭ ‬مانند‭ ‬خانه‌داری‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬مدرن‭ ‬مانند‭ ‬علوم‭ ‬مختلف،‭ ‬فناوری،‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬ریاضیات،‭ ‬آموزش،‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭.‬

زنان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬خانه‌داری‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کنند‭. ‬آنها‭ ‬معمولاً‭ ‬مسئول‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬خانه‭ ‬مانند‭ ‬آشپزی،‭ ‬نظافت،‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬هستند‭. ‬همچنین،‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬سنتی‭ ‬مانند‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دامداری،‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬دارند‭.‬

در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬مدرن‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌اند‭.‬

زنان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭ . ‬آنها‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬تحصیل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬ همچنین،‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬مختلفی‭ ‬مانند‭ ‬مهندسی،‭ ‬علوم‭ ‬کامپیوتر،‭ ‬و‭ ‬پزشکی‭ ‬به‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬چشمگیری‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭.‬

همچنین‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کنند‭. ‬ آنها‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‌ها،‭ ‬مدارس،‭ ‬و‭ ‬مهدکودک‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معلم،‭ ‬مدیر‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬عالی‭ ‬به‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬چشمگیری‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سهم‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دانشجویان‭ ‬و‭ ‬اساتید‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌اند‭.‬

آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیشروی‭ ‬زنان‭ ‬درحوزه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬است‭. ‬اولین‭ ‬و‭ ‬بارزترین‭ ‬این‭ ‬چالش‌ها‭ ‬تبعیض‭ ‬جنسیتی‭ ‬است‭.‬

‭ ‬تبعیضی‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬صرفا‭ ‬بواسطه‭ ‬جنسیت‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬تبعیض‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬مانند‭ ‬حقوق،‭ ‬دستمزد،‭ ‬و‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬باشد‭.‬

چالش‭ ‬مهم‭ ‬بعدی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬مشاغل؛‭ ‬تعارض‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬تعارض‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬باشد‭.

‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬وظیفه‭ ‬ای‭ ‬مضاعف‭ ‬بر‭ ‬کار‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭  . ‬زنان‭ ‬شاغل‭  ‬در‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬کافی‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬برخوردار‭ ‬نیستند‭. ‬  این‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬باشد‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬نگرش‭ ‬شاغل‭ ‬بودن‭ ‬زن،‭ ‬باعث‭ ‬نمی‌شود‭ ‬تا‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬داخل‭ ‬خانه‭ ‬او‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭ . ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬خانوداه‭ ‬شغلی‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬می‌پذیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬هزینه‌های‭ ‬منزل‭ ‬شریک‭ ‬می‌شود،‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬داخل‭ ‬منزل،‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬تقسیم‭ ‬نمی‌شود؟

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬خاندار‭ ‬هستند‭ ‬موجب‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬هزینه‌های‭ ‬جاری‭ ‬خانه‭ ‬همچون‭  ‬پرستاری‭ ‬از‭ ‬فرزندان،‭ ‬نظافت‭ ‬منزل‭ ‬و‭ … ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬عنوان‭ ‬در‭ ‬مخارج‭ ‬خانه‭ ‬لحاظ‭ ‬نمی‌شود‭.‬

تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬مجبور‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پرستاری‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬و‭ ‬نظافت‭ ‬منزل‭ ‬صرف‭ ‬کنند‭.‬

اینجاست‭ ‬که‭ ‬تعارض‭ ‬منافع‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭.‬‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬دریافتی‭ ‬زنان‭ ‬شاغل‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌هایی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خانواده‌هایی‭ ‬با‭ ‬زنان‭ ‬خاندار‭ ‬دارند‭ ‬هزینه‭ ‬نمی‌شود‭.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *