تبعیض جنسیتی

تبعیض جنسیتی داستانی دنباله‌دار در دانشگاه های ایران

داستان ادامه دار تبعیض جنسیتی در دانشگاه های ایران

 

وزارت علوم و سازمان سنجش اهرگونه تبعیض جنسیتی برای پذیرش دانشجویان دختر را منکر می‌شود. این در حالی است که طبق آمار سازمان سنجش قبولی های دختران در کنکور 1402 در تمامی رشته های به جزرشته ریاضی بالای 60درصد است.

حسین توکلی در این گفتگو اذعان داشت:  تعداد 191 هزار و 215 پذیرفته نهایی در رشته های با آزمون کنکور سراسری است که  از این تعداد، تعداد ۱۰۴ هزار و ۱۲۳ نفر زن و تعداد ۸۷ هزار و ۹۲ نفر مرد هستند. بنابراین ۵۴.۴۵ درصد پذیرفته شدگان را زنان و ۴۵.۵۵ درصد پذیرفته شدگان را مردان تشکیل می دهند.

اما آنچه در عمل نمود میکند؛ خلاف این امر است. عدم پذیرش دانشجوی دختر در برخی رشته ها، پذیرش تعداد کمتر دانشجوی دختر نسبت به پسر، از جمله این تبعیضات است.

تاثیرات سهمیه بندی پذیرش دانشگاه بر اساس جنسیت در سال های آتی در اقتصاد و مشائل فرهنگی جامعه نمود پیدا می‌کند.

دسترسی به عدالت آموزشی شانس یافتن شغل بهتر را افزایش داده و با توجه به شرایط کنونی جامعه به نظر می‌رسد، اشتغال بانوان به یک ضرورت کلی تبدیل شده است.

در تمام دنیا عدالت جنسیتی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جوامع به‌شمار می آید.

سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها زمانی اتفاق می افتد که افراد بر اساس جنسیت و نه سطح علمی و مهارت جسمی در رشته ای پذیرفته شوند.
هرچند این تبعیض جنسیتی برای هر دو جنسیت در ایران وجود دارداما زنان در رشته های بیشتری محدود شده اند.

محدود شدن افراد در انتخاب رشته باعث باعت کاهش فرصت های شتغلی و در نیجه کاهش درآمد و وابستگی زنان به همسر و یا پدران خود می‌شود.
سهمیه بندی جنسیتی و نبود عدالت جنسیتی در آموزش عالی ، به معنای محروم ماندن زنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی آنان است. همچنین این رویکرد سبب می‌شود که توانمندهای فکری و تخصصی و قابلیت های بخشی از زنان توانمند نادیده گرفته شود.
این امر پیامدهایی همچون سرخوردگی و افسردگی و همچنین کاهش سلامت روان را به دنبال دارد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *