بانو میمندی نژاد افتخار محله گلبازخان

بانو میمندی نژاد افتخار محله گلبازخان

از جمله افتخارات دیگر محله گلبازخان وجود خانواده “میمندی نژاد” است که نه تنها از تبار دانشمندان و فرزانگان بودند بلکه در عرصه خیرخواهی و نیکو کاری نیز توفیق روز افزون داشتند. بانو میمندی نژاد، مادر دکتر محمد حسین میمندی نژاد استاد برجسته دانشگاه و بانی کتابخانه دکتر میمندی نژاد در باغملی کرمان است که به نام شهید مفتح معروف می باشد. آنطور که دکتر میمندی نژاد گفته بود بعد از پدرش که او را با پنج تومن برای ادامه تحصیل به تهران فرستاد و در واقع تمام موجودیش را برای این امر خطیر در اختیار او گذاشت .

مادرش نیز از جمله کسانیست که سهم عمده ای در موفقیت های تحصیلی و خیر خواهانه او دارد وقتی دکتر میمندی نژاد در راه ساختن کتابخانه و تجهیز آن با مشکل مالی مواجه شد نامه ای از مادرش دریافت کرد که در آن نوشته بود «مبلغ ناچیزی تهیه کرده ام تا به زیارت بروم ولی چون خدمت تو را به خلق خدا از همه عبادات خودم به خدا نزدیک تر دیدم آن را به تو می سپارم تا در خدمتی که میکنی سهمی داشته باشم و به اندازه قوت ناچیز خودم به اجتماع خدمت کنم. تو نیز به کار خودت ادامه بده موفق باشی مادر جان». این بانوی فرزانه در پایان با فروش تنها منزلی که محل سکونت او بود و پرداخت سهم پسرش به او زمینه ی اتمام کتابخانه را فراهم آورد.

و چه خوب می دانست که به راستی کدام زیارت واجب تر است! آری گشودن پنجره ای به دنیای علم و دانش به روی فرزندان محروم و نیازمند یک جامعه… .

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *