اقتصاد ایران

اقتصاد ایران چه جایگاهی را به زنان اختصاص داده است؟

اقتصاد ایران چه جایگاهی را به زنان اختصاص داده است؟

اقتصاد ایران نیازمند حضور زنان است.

زنان‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند،‭ ‬اما‭ ‬سهم‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬اندک‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمارهای‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1401،‭ ‬سهم‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اشتغال‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬تنها‭ ‬14‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬میانگین‭ ‬جهانی‭ (‬40‭ ‬درصد‭) ‬و‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ (‬60‭ ‬درصد‭) ‬بسیار‭ ‬پایین‭ ‬است‭.‬

‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬رسمی‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬نمود‭. ‬

عوامل‭ ‬مختلفی‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬موثر‭ ‬هستند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬عوامل؛‭ ‬عامل‭ ‬فرهنگی‭ ‬می‌‌باشد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد؛عامل‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬مهمترین‭ ‬عامل‭ ‬کمرنگ‭ ‬بودن‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬می‌دانند‭. ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬ایشان‭ ‬فرهنگ‭ ‬سنتی‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬خانه‌داری‭ ‬تاکید‭ ‬دارد؛‭ ‬مهمترین‭ ‬عامل‭ ‬حضور‭ ‬کمرنگ‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬نظریه‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کنیم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬خانواده‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کنند‭. ‬آنها‭ ‬عمده‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬خانه‌داری،‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬سالخورده‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬فعالیت‌ها،‭ ‬اگرچه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬محاسبه‭ ‬نمی‌شوند،‭ ‬اما‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬دارند‭.‬

 

‮ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬رسمی‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬سهم‭ ‬آنها‭ ‬نسبتاً‭ ‬اندک‭ ‬است‭. ‬

 

آنها‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خدمات‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مشاغلی‭ ‬مانند‭ ‬آموزش،‭ ‬بهداشت،‭ ‬درمان،‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭.‬

‮ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬غیررسمی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬شامل‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی،‭ ‬مشاغل‭ ‬خرده‌فروشی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬می‌شود‭. ‬زنان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬اقتصاد،‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خوداشتغالی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬مزایای‭ ‬کافی‭ ‬دریافت‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬افزایش‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬نیازمند‭ ‬عزم‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬موثری‭ ‬است‭. ‬اقداتی‭ ‬هم‭ ‬چون‭:‬

تغییر‭ ‬نگرش‌های‭ ‬فرهنگی‭: ‬هرچند‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬تلاش‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬این‭ ‬نگرش‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬خود؛‭ ‬سهم‭ ‬خواهی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬بیان‭ ‬داشته‭ ‬اند،‭ ‬اما‭ ‬جامعه‭ ‬مرد‭ ‬سالانه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کار‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬مقاومت‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭. ‬

باید‭ ‬فرهنگ‭ ‬سنتی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬بشناسد‭. ‬هرچه‭ ‬فرصت‭ ‬های‭ ‬برابری‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬زنان‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬اما‭ ‬زنان‭ ‬همواره‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬توانایی‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬همواره‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نگرش‌ها‭ ‬مبارزه‭ ‬کنند‭.‬

ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬بیشتر‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬بالای‭ ‬زنان‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬دانشگاهی‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬بیشتر،‭ ‬زمینه‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭. ‬

اصلاح‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭: ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬موجود‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬اصلاح‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬نشوند‭.‬

اصلاح‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬افکار‭ ‬متعصبانه‭ ‬مقابله‭ ‬کند‭ ‬چنانچه‭ ‬بسیار‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بانوان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‌های‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬همسران‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬محدودیت‭ ‬های‭ ‬سفر‭ ‬روبرو‭ ‬شده‌اند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیازمند‭ ‬اصلاح‭ ‬قوانین‭ ‬برای‭ ‬هموار‭ ‬سازی‭ ‬مسیر‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬های‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭.‬‮ ‬

اقتصاد ایران

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *