‭ ‬نسیبه‭ ‬طاهری

با‭ ‬مربی‭ ‬گری‭ ‬نسیبه‭ ‬طاهری‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬جهانی‭ ‬کاراته‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭:‬ افتخارآفرینی‭ ‬دختران‭ ‬کهنوجی‭ ‬

بدون‭ ‬اغماض‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آیند،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬ورزشی‭ ‬شرایط‭ ‬مساعدی‭ ‬ندارند. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ورزش‭ ‬بانوان‭ ‬پررنگتر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬کریه‭ ‬تبعیض‭ ‬و‭ ‬تعصبات‭ ‬کورکورانه‭ ‬خودنمایی‭ ‬می‌کند. ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬شهرستان‭ ‬کهنوج‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬اخبار‭ ‬آورده،‭ ‬افتخار‭ ‬آفرینی‭ ‬بانوان‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬است. ‬بانوان‭ ‬رزمی‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬احتراز‭ ‬درآوردن‭ ‬پرچم‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬محافل‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اعتباری‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شهرستان‭ ‬بخشیده‌اند. ‬ناگفته‭ ‬پیداست‭ ‬این‭ ‬مسیر،‭ ‬مسیرِ‭ ‬همواری‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دختران‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬جنگیدن‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تعصبات‭ ‬نیز‭ ‬بوده‌اند‭. ‬شاید‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬باشگاه‭ ‬ورزش‭ ‬بانوان‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬پمپ‭ ‬شد‭ ‬کسی‭ ‬گمان‭ ‬نمی کرد‭ ‬همین‭ ‬باشگاه‭ ‬روزی‭ ‬قهرمانان‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬دهد. ‬نسیبه‭ ‬طاهری‭ ‬مربی‭ ‬این‭ ‬قهرمانان‭ ‬و‭ ‬مالک‭ ‬این‭ ‬باشگاه‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬بر‭ ‬ورزش‭ ‬بانوان‭ ‬گذشته‭ ‬سخن‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواندن‭ ‬آن‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کنیم‭.‬

‭ ‬لطفا‭ ‬خودتان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬ما‭ ‬معرفی‭ ‬کنید‭.‬

نسیبه‭  ‬طاهری‭ ‬متولد‭ ‬آبان‭ ‬1367‭  ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬رودان‭ ‬هستم‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬سالگی‭ ‬در‭ ‬کهنوج‭  ‬زندگی‭ ‬می‌کنم‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬بچه‌هایم‭ )‬شاگردانم‭( ‬برای‭ ‬مسابقات‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬هستند‭ ‬برای‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬شرایط‭ ‬مناسبتر‭ ‬برای‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬کرمان‭ ‬آمدم. ‬کارشناس‭ ‬تربیت‌بدنی‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مربیگری‭ ‬کاراته؛‭ ‬دبیر‭ ‬تربیت‭ ‬بدنی‭ ‬نیز‭ ‬هستم‭.‬

‭ ‬‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬آغاز‭ ‬کردید؟

از‭ ‬6‭ ‬سالگی‭ ‬ورزش‭ ‬رزمی‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬مادرم‭ ‬آغاز‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬چون‭ ‬مادرم‭ ‬مربی‭ ‬سختگیری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬مربیان‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬بهرمند‭ ‬شوم‭ ‬پیش‭ ‬مربیانی‭ ‬همچون‭ ‬خانم‭ ‬ایران‭ ‬راجی‭ ‬زاده‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬فاطمه‭ ‬رحمانیان‭ ‬به‭ ‬آموزش‭  ‬مشغول‭ ‬بودم‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬خودم‭ ‬مربی‭ ‬شدم‭.‬

‭ ‬‭ ‬پس‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬ورزش‭ ‬رزمی‭ ‬با‭  ‬مخالفتی‭ ‬مواجه‭ ‬نشدید؟

‭ ‬خیر‭ ‬من‭ ‬بواسطه‭ ‬خانواده‭ ‬ورزشکار‭ ‬و‭ ‬ورزش‭ ‬دوستی‭ ‬که‭ ‬داشتم‭ ‬مشکلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نداشتم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬شاگردانم‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬بودم‭.‬

‭ ‬کمی‭ ‬برایمان‭ ‬توضیح‭ ‬دهید‭.‬

سال‭ ‬82‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اعتراض‭ ‬والدین‭ ‬باشگاه‭ ‬با‭ ‬110‭ ‬هنرجوی‭ ‬کاراته‭ ‬پمپ‭ ‬شد‭  ‬و‭ ‬عنوان‭ ‬شد‭ ‬که‭ “‬دختران‭ ‬حق‭  ‬انجام‭ ‬ورزش‭ ‬رزمی‭ ‬را‭ ‬ندارند‭” ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬هم‭  ‬پدران‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬متعصبی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ورزشی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بانوان‭ ‬کاری‭ ‬بیهوده‭ ‬می‌دانستند‭ ‬و‭ ‬نگران‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬دخترانشان‭ ‬ورزش‭ ‬کنند‭ ‬دیگر‭ ‬زن‭ ‬زندگی‭ ‬نخواهند‭ ‬شد. ‬اما‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بواسطه‭ ‬زحمات‭ ‬مادرم‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬مربیان‭ ‬وضعیت‭ ‬بسیار‭ ‬بهتر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬مخالفتی‭ ‬با‭ ‬ورزش‭ ‬دخترانشان‭ ‬ندارند؟

مشکل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬صد‭ ‬درصدی‭ ‬رفع‭ ‬نشده‭ ‬اما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬وضعیت‭ ‬بهتر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬قهرمانی‭ ‬داشتم‭ ‬که‭  ‬با‭ ‬وجود‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نتوانست‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬سال‌ها؛‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فرزندش‭ ‬به‭ ‬باشگاه‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬مشکلات‭ ‬مادرش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬ورزش‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬مخالفت‌ها‭ ‬چه‭ ‬بود؟

وقتی‭ ‬شروع‭ ‬کردیم‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬مواجه‭ ‬بودیم‭  ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬ورزش‭ ‬کاراته‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دخترانشان‭ ‬مناسب‭ ‬نمی‌دانستند‭ ‬زیرا‭ ‬گمان‭ ‬می‌کردند‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برایشان‭ ‬مشکلی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.  ‬من‭ ‬فرزند‭ ‬جانباز‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬عادی‭ ‬پایبند‭ ‬هستم‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬کمی‭ ‬از‭ ‬نگرانی‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬متوجه‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬ورزش‭ ‬منافاتی‭ ‬با‭ ‬هنجارهای‭ ‬جامعه‭ ‬ندارد‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬رزمی‌کار‭ ‬می‌تواند‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬تشکیل‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬خوشبخت‭ ‬شود. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بانویی‭ ‬که‭ ‬مدال‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‌اند‭ ‬فرزند‭ ‬جانباز‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حجاب‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭  ‬شرکت‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬آفرینی‭ ‬کردند‭.‬

‭ ‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شرایط‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬است؟

راه‭ ‬سختی‭ ‬را‭ ‬پیمودیم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بواسطه‭ ‬مربیان‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬آفرینی‭ ‬دختران،‭ ‬ورزش‭ ‬کهنوج‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فرماندار،‭ ‬بخشدار،‭ ‬شهردار،‭ ‬رئیس‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬جمعه‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬این‭ ‬دختران‭ ‬می‌آیند‭. ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬دختران‭ ‬در‭ ‬سکوهای‭ ‬قهرمانی‭ ‬ایستادند‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬خودمان‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭  ‬استان‌های‭ ‬هرمزگان،‭ ‬بوشهر،‭ ‬سیستان‭ ‬بلوچستان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬الگو‭ ‬تبدیل‭ ‬شدیم‭. ‬چنان‭ ‬دید‭ ‬مثبتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ورزش‭ ‬بانوان‭  ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حتی‭ ‬از‭  ‬زاهدان‭ ‬برای‭ ‬آموزش‭ ‬به‭ ‬باشگاه‭ ‬ما‭ ‬مراجعه‭ ‬می‌کنند‭. ‬ما‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬تلاش‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬رسیدیم‭ ‬که‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬برادارن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬اعتماد‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬همان‭ ‬برادرانی‭ ‬که‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬مناسب‭ ‬خواهران‭ ‬خود‭ ‬نمی‌دانستند،‭ ‬دخترانشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ورزش‭ ‬به‭ ‬باشگاه‭ ‬می‌آورند‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬به‭ ‬همشهریانم‭ ‬نشان‭ ‬دادم‭ ‬دختری‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آرزووهایش‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کند‭ ‬هیچ‭ ‬تفاوتی‭ ‬با‭ ‬پسری‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آرزوهایش‭ ‬تلاش‭ ‬میکند‭ ‬ندارد‭. ‬این‭ ‬دختر‭ ‬می‌تواند‭ ‬تشکیل‭ ‬خانواده‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬زندگی‭ ‬شود‭.‬

‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬که‭  ‬ورزش‭ ‬رزمی‭ ‬بواسطه‭ ‬بانوان‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬آیا‭ ‬حمایت‌های‭  ‬لازم‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود؟

با‭ ‬وجودی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬کهنوج‭  ‬نیروگاه‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬داریم‭ ‬اما‭  ‬اوایل‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬مراجعه‭ ‬می‌کردیم‭ ‬با‭ ‬پاسخ‭ “‬ما‭ ‬فقط‭ ‬اسپانسر‭ ‬پسران‭ ‬می‌شویم،‭ ‬دختر‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬کاراته‭” ‬مواجه‭ ‬می‌شدیم‭. ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬اردوی‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬نگاه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬ورزش‭ ‬بانوان‭ ‬تغییر‭ ‬کرد. ‬پدر‭ ‬همان‭ ‬دختر‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬تیم‭ ‬ملی،‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬کار‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬اولین‭ ‬ارگانی‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اعضای‭ ‬باشگاه‭ ‬لباس‭ ‬ورزشی‭ ‬تهیه‭ ‬کرد‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬همینجا‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭. ‬

‭ ‬چه‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬ورزش‭ ‬بانوان‭ ‬در‭ ‬کهنوج‭ ‬متصور‭ ‬هستید؟

مربی‭ ‬استعداد‭ ‬یابی‭ ‬شهرستان‭ ‬کهنوج‭ ‬هستم. ‬از‭ ‬سال‭ ‬86‭ ‬مربیگری‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کردم‭ ‬شعار‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬قهرمان‭  ‬پرور‭ ‬بودن‭ ‬افتخار‭ ‬نیست‭ ‬مربی‭ ‬پرور‭ ‬بودن‭ ‬افتخار‭ ‬است. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬من‭ ‬هفت‭ ‬مربی‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬خودم‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬اند‭. ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬استعدادیابی‭ ‬شده‌اند،‭ ‬قهرمان‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬مربی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬مربیان‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬خودشان‭ ‬قهرمان‭ ‬را‭ ‬پرورش‭ ‬می‌دهند. ‬گواه‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬91‭ ‬تقریبا‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬تیم‭ ‬ملی،‭ ‬بانوان‭ ‬کهنوجی‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬اند. ‬مدال‭ ‬آوران‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬برنز‭ ‬جهانی،‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا‭ ‬سعید‌آبادی‭ ‬و‭ ‬مهنا‭ ‬احمدی‌پور‭ ‬دخترانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کودکی‭ ‬کشف‭ ‬استعداد‭ ‬شده‌‌اند. ‬فاطمه‭ ‬زهرا‭ ‬سعید‌آبادی‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬سالگی‭  ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬طلای‭ ‬نوجوانان،‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬قهرمانی‭ ‬آسیا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کارنامه‭ ‬خود‭ ‬دارد. ‬این‭ ‬دختر‭ ‬مستحق‭ ‬حمایت‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬قول‭ ‬می‌دهم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬کاراته‭ ‬در‭ ‬المپیک‭ ‬فرانسه‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬او‭  ‬از‭ ‬حمایت‌های‭ ‬لازم‭ ‬مخصوصا‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬برخوردار‭ ‬شود‭ ‬حتما‭ ‬مدال‭ ‬المپیک‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آورد‭. ‬

‭ ‬‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬ورزش‭ ‬چه‭ ‬تاثیری‭ ‬بر‭ ‬بدن‭ ‬بانوان‭ ‬دارد؟

تاثیرات‭ ‬ورزش‭ ‬بر‭ ‬بدن‭ ‬چه‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬مرد‭ ‬بر‭ ‬کسی‭ ‬پوشید‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬تاثیر‭ ‬ورزش‭ ‬بر‭ ‬بدن‭ ‬در‭ ‬سنین‭ ‬پایین‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬بسیار‭ ‬مثبت‭ ‬آن‭ ‬بر‭  ‬روح‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬با‭  ‬بچه‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬کم‭ ‬کار‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬باشگاه‭ ‬بوده‌ام؛‭ ‬با‭ ‬مقایسه‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬دخترانی‭ ‬که‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مرتب‭ ‬انجام‭  ‬نمی‌دهند؛‭ ‬شاهد‭ ‬تفاوت‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬هستم‭. ‬این‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬بدن‭ ‬قوی‌تری‭ ‬دارند،‭ ‬کمتر‭ ‬بیمار‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬درس‭ ‬هم‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬کوشاتری‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬مادران‭ ‬سالمتر‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬شادتری‭ ‬هستند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬گروه‭ ‬هم‭ ‬سن‭ ‬خود‭ ‬موفق‭ ‬تر‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬بالاتری‭ ‬دارند‭.‬

‭ ‬سخن‭ ‬پایانی

‭ ‬از‭ ‬همینجا‭ ‬از‭ ‬همکارانم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مربیان‭ ‬عزیز‭ ‬خواهش‭ ‬می‌کنم ه‬مگی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬بدهیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬کاراته‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬دخترانی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬یاری‭ ‬ما‭ ‬هستند‭. ‬دخترانی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬بواسطه‭ ‬ورزش‭ ‬از‭ ‬شرایط‭  ‬زندگی‭ ‬که‭ ‬درگیر‭ ‬آن‭ ‬هستند‭ ‬نجات‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬همه‭ ‬همکارانم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬توجه‭ ‬کنند‭ ‬شاهد‭ ‬اجر‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬زندگیمان‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬یک‭ ‬سخن‭ ‬با‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬دارم: ‬پر‭ ‬و‭ ‬بال‭ ‬دخترانتان‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬نکنید‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬معروف‭ ‬اگه‭ ‬پرو‭ ‬بال‭ ‬دختران‭ ‬را‭ ‬بچینید‭ ‬آن‭ ‬دختران،‭ ‬مادرانی‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬دخترانی‭ ‬تربیت‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬بال‭ ‬پریدن‭ ‬دارند. ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بها‭ ‬بدهید‭  ‬اینکه‭ ‬80‭  ‬درصد‭ ‬نیروی‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬آقایان‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬عدالت‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهیم‭ ‬آنان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬آرزوهایشان‭ ‬دست‭ ‬یابند‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *