آیا می تواند به طالبان و وعده هایشان راجع به زنان اعتماد کرد؟


هنوز حملات متعدد که از سوی طالبان به دختران دانش اموز در افغانستان و پاکستان شده از خاطر جهان پاک نشده شاید پررنگ ترین آن ها حمله به سرویس مدرسه و هدف مسقیم قراردادن ملاله باشد.
ملاله یوسف زی دختر پاکستانی زمانی که تنها 15 سال داشت مورد هدف مستقیم گلوله طالبان قرار گرفت تنها جرم او رفتن به مدرسه و تشویق دوستانش به سواد آموزی بود.
طالبان باقبول مسئولیت این ترور  او را مجددا به مرگ تهدید کردد. ملاله به بریتانیا پناهنده شد اما با روی کار آمدن مجددا طالبان در افغانستان نگرانی جوامع بین المللی از تند روی های طالبان شدت گرفته است.ملاله در مصاحبه ای که اخیرا با نیویورکتایمز انجام داده صراحتا نگرانی خود را از روی کار امدن طالبان و سواد اموزی دختران افغانستان بیان کرده است.
گرچه طالبان ادعا تغییر دارند اما عدم حضور زنان در کابینه و اطلاعیه هایی که طالبان در مورد قوانین جدید در مورد زنان از داخل افغانستان منتشر میشود تغیری در نگرش و عمکرد طالبان را نشان نمیدهد.قراخوان طالبان از پسران برای بازگشت به مکتب مهر تاییدی بر این ادعاست.
در دو هه اخیربا فراهم شدن زمینه تحصیل در رشته ها ی مختلف و مهارت اموزی ،نوید یک زندگی نرمال برای زنان افغانستانی بود اما با تغییرات بوجود امده رویای بسیاری از زنان افغانستانی دست نیافتنی به نظر میرسد.
نکته مهمی که نباید در این میان فراموش شود تغییر نسل دختران و زنان افغانستانی است که گرچه هنوز به شدت تحت تاثیر جامعه مردسالارنه هستند اما بسیاری از اعمالی که طالبان بیست سال پیش برزنان روا میداشتند در نسل امروز افغانستان (چه زن و چه مرد) قابل قبول نیست  چنانچه شاهد تظاهرات هرچند کم وکوچک اما ازجانب زنان برای دفاع از حقوق خود  هستیم.
جسارتی  که در تصور زن نسل قبل ظهور نداشت ولی نسل کنونی ان راجزو حقوق اولیه و مسلم خود میداند.
تاریخ بر انچه به زنان امروز افغانستان میگذرد گواه خواهد بود

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *