‬آتشکده

‬آتشکده ها ؛ نمایش دهنده قدمت نیایش در ایران باستان هستند.

‬آتشکده نیایشگاه های باستانی در ایران

راضیه هاشمی

‬آتشکده ،‭ ‬یا‭ ‬آتَشگاه‭ ‬یا‭ ‬دَرِ‭ ‬مِهر،‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬نیایشگاه‌های‭ ‬زرتشتیان‭ ‬آست.

‬ در‭ ‬دین‭ ‬زرتشت‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پاک‌کنندگی‭ ‬و‭ ‬گرمابخشی‌اش‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌است‭ ‬و‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬نیایش‌های‭ ‬دینی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آتش‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

‭ ‬در‭ ‬کشورما‭ ‬نیز‭ ‬هنوز‭ ‬تعدادی‭ ‬آتشکده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

از‭ ‬جمله‭ ‬‬آتشکده‭ ‬زرتشتیان‭ ‬کرمان‭ ‬که‭ ‬آخرین‭ ‬آتشکده‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬
آنچه‭ ‬این‭  ‬‬آتشکده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬آتشکده‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬متمایز‭ ‬کرده‭ ‬است.‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬این‭ ‬موزه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنها‭ ‬موزه‭ ‬مردم‌شناسی‭ ‬جامعه‭ ‬زرتشتیان‭ ‬جهان‭ ‬است‭.‬

‬آتشکده ‬زرتشتیان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۳‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حکومت‭ ‬پهلوی‭ ‬بنیان‌‭ ‬نهاده‭ ‬شد‭. ‬بنای‭ ‬آتشکده،‭ ‬از‭ ‬آجر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬سردر‭ ‬آن‭ ‬سه‭ ‬کلمه‭ ‬‮«‬همت،‭ ‬هوخت‭ ‬و‭ ‬هورشت‮»‬‭ ‬به‌معنای‭ ‬اندیشه،‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬کردار‭ ‬نیک‭ ‬نقش‭ ‬بسته‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬آتش‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نظر‭ ‬موبدان‭ ‬زرتشتی،‭ ‬همان‭ ‬آتش‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬ساله‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬به‭ ‬آتشکده‭ ‬محله‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬سروش‭ ‬از‭ ‬ماه‭ ‬شهریور‭ ‬۳‭,‬۶۵۲‭ ‬یزدگری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آتشکده‭ ‬انتقال‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬به‌گفته‭ ‬موبد‭ ‬آتشکده‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬بناها‭ ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زرتشتیان‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مختلف‭ ‬میعادگاه‭ ‬و‭ ‬نیایشگاه‌‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جا‌به‌جا‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬مکان‭ ‬دیگری‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شد‭. ‬آتش‭ ‬درون‭ ‬آتشکده‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬ساسانیان‭ ‬روشن‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

آتشکده‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬۱۰‭ ‬مهر‭ ‬۱۳۸۰‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬آثار‭ ‬ملی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسید.‭ ‬ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مکان‭ ‬اجتماعی‭ ‬بهدینان‭ ‬کرمان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬زرتشتی‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬هزار‭ ‬گردشگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬بازدید‭ ‬می‌کنند‭.‬

‭ ‬در‭ ‬سرگذشت‭ ‬این‭ ‬آتشکده‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬جمشید‭ ‬خدارحم‭ ‬نرسی‭ ‬آبادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تاجران‭ ‬زرتشتی‭ ‬مقیم‭ ‬بمبئی‭ ‬بود،‭ ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬کرمان‭ ‬اقامت‭ ‬داشت‭.

‬این‭ ‬شخص‭ ‬نیکوکار‭ ‬برای‭ ‬تجارت‭ ‬بین‭ ‬بمبئی‭ ‬و‭ ‬ایران،‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬سیستان،‭ ‬کرمان،‭ ‬یزد‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬می‌گذشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬آثار‭ ‬خیری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬جای‭ ‬گذاشت‭. ‬

در‭ ‬کرمان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬افتاد‭ ‬تا‭ ‬مسافرخانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬رهگذران‭ ‬زرتشتی‭ ‬احداث‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬هم‌کیشی‭ ‬مانند‭ ‬خودش‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬اقامت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬می‌شود،‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬استراحت‭ ‬کند‭.‬

ایشان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نیت‭ ‬آماده‭ ‬خرید‭ ‬مکانی‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محله‌های‭ ‬زرتشتی‌نشین‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬که‭ ‬مقابل‭ ‬مدرسه‭ ‬بزرگ‭ ‬ملی‭ ‬زرتشتیان‭ ‬بود،‭ ‬نظرش‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭. ‬

او‭ ‬سه‭ ‬دانگ‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آتشکده‭ ‬و‭ ‬نمازگاه‭ ‬ساخت‭ ‬تا‭ ‬زرتشتیان‭ ‬بتوانند‭ ‬نیایش‭ ‬پروردگار‭ ‬را‭ ‬به‌جای‭ ‬آورند‭. ‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬طبق‭ ‬وقف‌نامه‭ ‬موجود،‭ ‬آتشکده‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬۱۳۰۳‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬بنا‭ ‬شد‭. ‬جمشید‭ ‬خدارحم‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬صاحب‭ ‬باغ‭ ‬کل‭ ‬۶‭ ‬دانگ‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬جماعت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجمن‭ ‬جوانان‭ ‬زرتشتیان‭ ‬کرمان‭ ‬واگذار‭ ‬کردند‭.‬

این‭ ‬‬آتشکده‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬زریسف‭ )‬شهدا‭‬)،‭ ‬ابتدای‭ ‬خیابان‭ ‬برزو‭ ‬آمیغی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬

‬آتشکده ‬در‭ ‬باغ‭ ‬مصفایی‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬منزل‭ ‬مسکونی‭ ‬جهانگیر‭ ‬اشیدری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تغییراتی‭ ‬به‌صورت  ‭‬‬آتشکده ‬در‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *