اجتماعی

زن بودن اینجا سختتر است

من یک زن هستم از زمانه ای که کسی عروسک هایم را نوازش نمی کرد و برای موهای آشفته اش شانه ای نداشت ، میان این زمانه پرت شده ام

ادامه مطلب »
کودکان مشتاق
آموزش ها و تجربه

مادران همراه و توانمند؛ فرزندانی توانمندتر برای حال و آینده

مرکز دوستدار کودک مشتاق تحت نظارت انجمن دوستداران کودک کرمان، پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد و در طول این سالها برای سوادآموزی و آموزش مهارتهای زندگی به کودکان کار و بازمانده از تحصیل تلاش بسیاری نموده است. اما در سالهای اخیر فعالیت های جدیدی را هم انجام می دهد که خانواده ها به خصوص مادران را درگیر در آموزش فرزندان نموده است.

ادامه مطلب »
جامعه

درست بنویسیم

مگر می‌شود بخواهی به زبان محاوره ای فارسی بنویسی و بر سر دوراهی «هِکَسره» قرار نگیری؟ «ه» و «ـِ» (کسره) تلفظی یکسان دارند و به همین دلیل معمولاٌ آن‌ها را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند

ادامه مطلب »
جامعه

دغدغه های زنان کارمند

“زنگ ساعت آغاز هفته را یادآوری ام می کند؛ شنبه لعنتی. خستگی دیشب هنوز در تنم مانده است. با همه محدودیت ها،این هفته نتوانستم مقابل

ادامه مطلب »
خشونت
اجتماعی

خشونت علیه زنان کارمند

آن‌چه نادیدنی است آن بینیم زنان، نیمه پنهان اما تاثیرگذار جامعه ایران در کشاکش تنگناهای معیشتی کم از مردان جامعه تلاش نکردند. از مزارع کشاورزی

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد