تدبیر منزل

جایگاه زن در خانواده

جایگاه زن در خانواده   خانواده عبارت است از واحدی اجتماعی که با ازدواج زن و مرد و سپس تولد فرزند تشکیل می شود و

ادامه مطلب »
اجتماعی

آزادی و زندگی روزمره ما

مفهوم و مسئله آزادی می توانم بگویم مهمترین مسئله زندگی ما انسان هاست. کمتر متفکری در جهان وجود دارد که تا به حال به تعریف

ادامه مطلب »
تدبیر منزل

تیز کردن قیچی

تیز کردن قیچی به طور طبیعی، قیچی ها بعد از مدتی استفاده، کُند می شوند. شاید برخی از افراد ترجیح دهند قیچی کهنه را دور

ادامه مطلب »
آموزش

شست و شوی لباس ها

نکاتی در خصوص شست و شوی لباس ها: • همیشــه لباسهــای هم ً رنــگ را باهــم بشــویید، خصوصــا لباسهــای تیرهرنــگ کــه رنگشــان زودتــر مــیرود. •

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد