جایگاه زن در خانواده

جایگاه زن در خانواده

 

خانواده عبارت است از واحدی اجتماعی که با ازدواج زن و مرد و سپس تولد فرزند تشکیل می شود و هدفی مشترک دارند.
بنیان شخصیت انسان در خانواده شکل می گیرد. خانواده جایگاه بلندی دارد و محبوب ترین بنیان بشری نزد خداوند است. خانواده مهیاترین عرصه رشد انسان است. ا گر نقش ها در محیط خانواده، درست ایفا شود، خنثی کننده بسیاری از زمینه های منفی در جامعه است. خانواده محکمترین پناهگاه انسان است. خانواده زیربنای جامعه و سرپناهی است که با اخلاق حفاظت می شود و با هویت ترین نهاد اجتماعی است.

خانواده موفق خانواده ای است که محل آرامش برای افراد خانواده باشد. اسلام؛ خانواده را مظهر آرامش مرد و زن می داند.خانواده ای موفق است که بین اعضای آن مهربانی حا کم باشد. زن در خانواده اصلیترین نقش ها را دارد. نقش های مختلف زن نقش زن در تربیت فرزندان: تربیت فرزند، موضوعی ظریف است. این فرایند مستلزم دقت و بردباری و مهارت و تخصص مادر است. هرچه زن کاملتر باشد، الگوی بهتری برای فرزندان خواهد بود.

نقش زن در اقتصاد خانواده: اقتصاد خانواده، امری حیاتی است. زنانی در اداره اقتصادی خانواده شریک هستند و نقش موثری در وضعیت مادی خانواده دارند.لازم است که زن حسابگر بوده و جلوی اسراف را بگیرد و برای روز مبادا به فکرپس انداز باشد و با تدبیر در تنظیم صحیح اقتصاد، یاریگر مرد باشد. زن نقشی بنیادین در مدیریت خانه دارد و حکم مدیری کارآمد برای همسر وفرزندانش دارد. وی می تواند خانه را تبدیل به مکانی امن، آرام و سرشار از محبت کند.شوهرداری یک هنر است و نیاز به ذوق و سلیقه و مهارت دارد.

زن فهیم و لایق و با اخلاق، در برخورد با شوهر و فرزندان همیشه شاد و خندان است و مانند فرشته رحمت محیط خانه را سرشار از مهر عشق عطوفت دوستی و آرامش می کند. زنان در خانواده به واسطه نقش های کلیدی و تاثیرگذار و ویژگی های خاص زنانه مانند عفت، حیا، صبر، قوای معنوی از جایگاهی ویژه برخوردارند. مادر می تواند فرزندانی تربیت کند که موجب سعادت جامعه و تحقق ارزش ها و آرمان های سرزمین شود. خداوند به زن قدرت تحول و تحمل عطا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.